TMSF Hazine'ye borcunu ödüyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), fona borç olarak ihraç edilen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri'nden (DİBS) doğan Hazine alacaklarını ödemeye başlayacağı açıklandı.

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), fona borç olarak ihraç edilen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri'nden (DİBS) doğan Hazine alacaklarını ödemeye başlayacağı açıklandı. TMSF'den yapılan yazılı açıklamada fonun, 1997 yılından beri yönetim ve denetimi kendisine geçen bankalarla ilgili sorunların çözümlemesinde kullandığı DİBS'lerden oluşan borcunun 2 milyar YTL'lik (yaklaşık 1 milyar 480 milyon dolar) kısmını, dünden itibaren 4 taksit halinde ödeyeceği belirtildi.
Açıklamaya göre, dünkü ilk ödeme 500 milyon YTL nakit ve 311 milyon YTL tutarında DİBS iadesinden oluşuyor. Daha sonra sırasıyla 24 Mayıs, 3 Haziran ve 10 Haziran 2005 tarihlerinde gerçekleştirilecek ödemelerle toplam 2 milyar YTL tutarında geri ödeme yapılacak.
Ödemeler tahsilattan yapılacak
Hazine'ye yapılacak geri ödemede kullanılacak kaynaklar, fona devredilen banka hâkim ortaklarından ve söz konusu bankalardan devralınan kurumsal ve bireysel kredi müşterilerinden sağlanan tahsilatlar ile Bayındırbank tarafından fona aktarılan kaynaklardan oluşuyor.
Geçtiğimiz günlerde Fon tarafından yapılan ödeme ile kapatılan 311 milyon YTL tutarındaki Merkez Bankası avansının teminatını oluşturan DİBS de, Hazine'ye iade edilecek. Söz konusu DİBS, İmar Bankası ödemelerinde kullanılmak üzere Merkez Bankası'ndan kullanılan avansın teminatını
oluşturuyor. Yapılan yazılı açıklamada, TMSF'nin artan tahsilat performansı ve fon kaynaklarının verimli kullanılması sonucunda Hazine'ye olan borçların geri ödenmesine önümüzdeki dönemde artarak devam edeceği de ifade edildi.