TMSF helikopter satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 1996 yapımı Bell 430 model helikopteri satmak üzere ihale açtı. TMSF'ye ait olan ve halen Ankara 5. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nda park halinde bulunan...

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 1996 yapımı Bell 430 model helikopteri satmak üzere ihale açtı. TMSF'ye ait olan ve halen Ankara 5. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nda park halinde bulunan, 49010 seri numaralı 1996 yapımı Bell 430 model helikopter, 2 milyon 500 bin ABD Doları bedel üzerinden satılacak. İhale, 24 Haziran 2005'te saat 11.00'de 'kapalı teklif ve açık artırma usulü ile TMSF Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı'nda yapılacak.
İhalenin teknik şartnamesi bedeli mukabili, ihalenin yapıldığı adresten temin edilebileceği gibi www.tmsf.org.tr internet adresinden de görülebilecek. İhalede istekliler muhammen bedelin yüzde 3'ü oranında olan 75 bin ABD Doları geçici teminat bedelini, İş Bankası Balmumcu Şubesi nezdindeki TMSF hesabına yatırarak veya aynı tutarda teminat mektubu temin edecekler. Teknik şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise 23 Haziran 2005'te saat 16.00'ya kadar TMSF Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı'na verilecek. Teklifler, 24 Haziran 2005 tarihinde katılımcıların huzurunda açılarak, ihale açık artırmaya dönüştürülecek. Söz konusu ihalede kapalı teklif ve açık artırma toplantısına katılanlar, şartnameyi kabul etmiş sayılacak.