TMSF ile Çukurova yeni protokol imzaladı

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Çukurova Grubu arasında, İnterbank kaynaklı borçlardan dolayı 398 milyon dolarlık protokol imzalandı.
Çukurova Grubu ile Çağlar Grubu arasında İnterbank A.Ş.’nin satışına yönelik yapılan yazılı anlaşmalar uyarınca, Çukurova Grubu şirketlerinin İnterbank A.Ş.’ye olan borçlarının bir kısmının, bankanın Çağlar Grubu’na devrinden önceki yönetim tarafından Çağlar Grubu firmalarına tahsis edilen krediler vasıtasıyla herhangi bir nakit tahsilat olmaksızın kapatılmış olarak gösterildiğinin tespit edildiği ifade edildi. İnterbank’ın Fon’a devredildiği 7 Ocak 1999’a kadar ödenmeyen bu borçların, sonraki süreçte de ödenmemesi üzerine TMSF tarafından girişimler başlatıldığı bildirildi. TMSF açıklamasında şöyle denildi: “Borçlu Çukurova Grubu ile TMSF arasında bir süredir devam eden müzakereler uzlaşmayla sonuçlandı. Buna göre, 17 Nisan 2008 itibarıyla 398 milyon dolar nakdi anapara borcunun 8 yılda ödenmesi ve bu meblağa Libor yüzde 0.5 faiz uygulanması konusunda mutabakata varılmıştır.” (Radikal)