TMSF, Pamuk Yatırım'ı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Pamuk Yatırım Menkul Değerler'de bulunan payını satışa çıkardı. Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Pamuk Yatırım Menkul Değerler'de bulunan payını satışa çıkardı. Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı. Duyuruya göre TMSF, Pamuk Yatırım'daki yüzde 95,10 payını satacak. Yatırımcılar teklif mektuplarını, 29 Eylül'e kadar TMSF İştirakler Dairesi'ne elden teslim edecek. İlgilenen yatırımcılar, kendilerini tanıtıcı bir dosya ile başvurmaları koşulu ile iştirak hakkında hazırlanan tanıtım dosyasını ve satış şartnamesini, ilan tarihinden itibaren TMSF İştirakler Dairesi'nden temin edebilecek.
Yatırımcılardan alınan teklifler, 30 Eylül'de TMSF İştirakler Dairesi'nde teklif sahipleri huzurunda açılacak. Birden fazla teklif gelmesi halinde, ihale açık artırmaya çevrilecek. Açık artırma, zarfların açıldığı tarihten itibaren, en geç 15 gün içinde yapılacak.