TMSF rahat satacak

Türkiye'de faaliyet gösteren ulusal televizyon kanallarında yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin yüzde istedikleri oranda hisse sahibi olmalarına olanak sağlayan yasanın TBMM'den geçmesinin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Uzan Grubu'ndan alacaklarını tahsil konusunda önemli adımlar atması bekleniyor.

İSTANBUL - Türkiye'de faaliyet gösteren ulusal televizyon kanallarında yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin yüzde istedikleri oranda hisse sahibi olmalarına olanak sağlayan yasanın TBMM'den geçmesinin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Uzan Grubu'ndan alacaklarını tahsil konusunda önemli adımlar atması bekleniyor.
TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ulusal televizyonlara ilişkin tasarının yasalaşmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
'TMSF'nin çalışmaları, batık bankaların sahip ve yöneticileri tarafından banka dışına aktarılmış kaynağın izini sürerek yeniden kamuya kazandırma ve bu soygunun faturasını asgariye indirme yolunda önem taşıyan ve hepimizce desteklenmesi gereken çalışmalardır.
TMSF'nin yetkisini kullanıp yönetim ve denetimlerini devraldığı şirketleri veya varlıkları en kısa sürede nakde dönüştürmesi, faturanın asgariye indirilmesi açısından önemlidir.
Ancak TMSF, yasal altyapının yetersizliği nedeniyle satışları hızlı ve en yüksek değeri elde edecek şekilde yapmakta hukuki zorluklarla karşılaşmakta, bu da alacağın tahsilini geciktirmektedir. Yasalaşan tasarı 6183 sayılı kanunun satışa ilişkin kısıtlamalarını aşmayı, satışı hızlandırmayı, satış sürecindeki hukuksal belirsizlikleri kaldırıp satış değerini yükseltmeyi sağlayacak hükümler getirmekte."
Ertürk'ün açıklaması halen TMSF denetim ve yönetiminde bulunan Star Medya Grubu'nda hızlı bir satış sürecinin başlatılacağının işaretini veriyor. Son çıkarılan yasada ulusal televizyonlarda yabancı yatırımcılar için sahiplik oranına ilişkin sınırın kaldırılması Star Grubu'nu cazip hale getirdi.
Alıcı 'yüreklendirilecek'
Öte yandan mahkemelerce iptal edilen satışlarda malın geri alınmayacağına ilişkin düzenleme de alıcıları yüreklendirecek. Star Grubu bünyesindeki televizyon ve radyolarla ilgilenen çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcılar içinde Kanadalı CanWest grubu, Lüksemburg merkezli SBS, yine ABD'li bir başka grup da yer alıyor.
Yasa neler getiriyor?

  • TMSF, kontrolünde bulunan televizyon kuruluşlarının yüzde 100 hissesini yabancı yatırımcılara satabilecek. Bir televizyon kuruluşunda yüzde 50'den fazla hisse sahibi olan yabancı şirket, başka bir televizyonda hisse sahibi olamayacak. Yabancılara en fazla 6 televizyon satılabileceği için, TMSF kontrolündeki televizyon kuruluşlarını nakde çevirirken, yabancı ortak arayan diğer özel televizyon şirketleriyle de yarışacak.
  • TMSF, yönetim ve denetimini devraldığı şirketlerin hisselerinin veya aktiflerinin satışında şirket yönetimi ile birlikte söz sahibi olacak.
  • Devraldığı şirketlerin hisselerinin yüzde 49'undan fazlasını yabancılara satma yetkisi bulunan TMSF, yeni yasayla, bu şirketlere ait her türlü mal, hak ve varlıkları da satabilecek. Ancak gayrimenkuller bu kapsamın dışında.
  • TMSF, iktisadi ve ticari bütünlük oluşturan malların satışında, 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ihale bedelinin ödenme şeklini, para birimini, alıcıların sahip olması gereken şartları, ödeme tarihini belirleyebilecek.
    İadeye engel
  • Banka hâkim hissedarlarının, el konulan mallarla ilgili açtığı davalarla alıcıların gözünü korkutmasının da önüne geçiliyor. Buna göre, açılan ihalenin sonuçlanmasından ve malların alıcısına teslim edilmesinden sonra malların iadesi talep edilemeyecek, ancak ihale bedeli ve işleyecek faizi ile sınırlı olmak üzere tazminat talebinde bulunulabilecek. Tazminatın muhatabı da TMSF olacak.
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan malların satışı sırasında değerini düşüren, şirketin iktisadi ve ticari bütünlüğünü bozucu nitelikteki haciz işlemlerinin önüne geçiliyor. İktisadi ve ticari bütünlük oluşturan mallar, üzerlerinde haciz de bulunsa fonun izni
    olmaksızın satılamayacak.