TMSF'ye Danıştay'dan iyi haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 13. Dairesi'nin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Egebank'tan doğan zararların Şevket Demirel ve yakınlarından tahsiline ilişkin kararının, yürütmesini Şevket Demirel yönünden durdurmasına yapılan itirazı kabul etti.

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 13. Dairesi'nin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Egebank'tan doğan zararların Şevket Demirel ve yakınlarından tahsiline ilişkin kararının, yürütmesini Şevket Demirel yönünden durdurmasına yapılan itirazı kabul etti. Edinilen bilgiye göre, TMSF, Danıştay 13. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti.
İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, TMSF'nin Egebank'tan doğan zararların tahsiline ilişkin kararının, yürütmesini Şevket Demirel yönünden durdurmasına yapılan itirazı karara bağladı. İtirazı kabul eden kurul, Danıştay 13. Dairesi'nin yürütmenin durdurulması yönündeki kararını kaldırdı. Kurul, bazı konular araştırıldıktan sonra yeniden yürütmenin durdurulması isteminin değerlendirilmesini istedi.
TMSF aralarında Egebank'ın sahibi olarak görünen Yahya Demirel'in neden olduğu 259 trilyon liralık (259 milyon YTL) kamu zararının bankanın yönetimiyle doğrudan veya dolaylı ilişkisi olduğunu iddia ettiği Şevket Demirel ve altı kişiden tahsili için mallarının satışına başlamıştı.