TOBB 'A takımı'na aday

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, başmüzakereci yardımcılığı görevinin TOBB'a verilmesini isterken konuyu, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'e ilettiklerini bildirdi.

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, başmüzakereci yardımcılığı görevinin TOBB'a verilmesini isterken konuyu, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'e ilettiklerini bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, Bakan Gül'ün de bu konuda TOBB'a muhakkak "etkin bir rol verilmesi" gerektiğini kabul ettiğine dikkat çekti.
Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile AB arasında 3 Ekim tarihinde başlaması öngörülen müzakerelerde, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın başmüzakereci seçilmesinden önce Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün AB Genel Sekreteri ile TOBB'u ziyareti sırasında, başmüzakereci yardımcılığı görevinin TOBB'a verilmesi gerektiği yönündeki taleplerini Bakan Gül'e ilettiklerini ifade etti.
Hükümetin, TOBB'un bu yöndeki talebini dinlediğini belirten Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: "Müzakere sürecinde çeşitli sektörlerin çeşitli talepleri olacak. Bugün, Türkiye'de tabanı en yaygın, en gelişmiş olan örgüt TOBB. Bu müzakereler devam ederken, toplumsal destek azalacak. Toplumsal destek
azalırken, burada TOBB olarak sigorta görevini yapabiliriz. Biz onun için bu görevi istiyoruz.
Siyasetin, siyasetçinin zorlandığı, tıkandığı yerlerde TOBB önemli görev üstlenecek. Siyasetçinin vatandaşla paylaşması gerektiği konular noktasında bu görevi TOBB üstlenecek. Bizimle ilgili konuları en iyi biz biliriz. Bizimle ilgili konularda pazarlık edecek kişinin, işadamı olması lazım ki konuya hâkim olduğu için daha rahat konuşabilsin. Gümrük birliğindeki hataların bir daha tekrarlanmasını istemediğimiz
için burada bizim etkin rol oynamamız gerekir diyoruz. Gümrük Birliği'nin bugün negatif sonuçlarının yaşanmasının sebebi Odalar Birliği'nin işin içinde olmaması idi. Yani konuya işadamının penceresinden bakılmaması idi."
Başmüzakereci yardımcılığı konusunda hükümetin tavrının ne olduğuna ilişkin soru üzerine de Rifat Hisarcıklıoğlu "Onlar kendi aralarında bu konuyu istişare edecek" dedi.
5174 sayılı Odalar Birliği Kanunu'nun TOBB'a bu görevi verdiğine işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kanun, AB ile müzakerede özel sektörün koordinasyonunu TOBB'a veriyor. Kanunen de bu görev TOBB'a verilmeli. Yani bu konuda kanuni zorunluluk var" diye konuştu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, başmüzakereci yardımcılığını isterken iki çıkış noktaları olduğunu belirterek, birini gümrük birliğinde yapılan hatalarda TOBB'un sürecin dışında tutulması diye açıkladı. Diğerini de kanunun TOBB'a verdiği yetkiye istinaden gerekli hazırlıkları yapmalarını gösterdi.
'AB uyum komisyonu' çalışıyor
Odalar Birliği Kanunu'nun yüklediği sorumluluğu daha iyi yerine getirebilmek için 'AB uyum komisyonunu oluşturduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, AB ile 3 Ekim tarihinde başlayacak müzakerelerde şu anda mevcut olan 31 başlığın 24'ünün doğrudan, üçünün de dolaylı olarak ekonomi ve iş âlemini ilgilendirdiğini ifade etti.
TOBB'un, reel sektörü müzakere sürecine hazırlamak için bir dizi çalışma yaptığına da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, öncelikle Türkiye Ekonomik Politikaları Araştırma Merkezi'ni (TEPAV) kurduklarını, yeni kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBBETÜ) akademik çalışmaların yürütüleceğini kaydetti.
Hisarcıklıoğlu, AB uyum komisyonunun çeşitli sektörlerden gelen talepleri inceleyerek süzgeçten geçirip müzakere sürecine etkin katılımda rol oynayacağını bildirdi.