TOBB: Kurul'un kararları yerinde ve doğru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Para Politikaları Kurulu'nun aldığı kararların 'yerinde ve doğru' olduğunu belirtirken, ekonomi yönetiminin de somut kararlar alması gerektiğine dikkat çekti.

ANKARA- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Para Politikaları Kurulu'nun aldığı kararların 'yerinde ve doğru' olduğunu belirtirken, ekonomi yönetiminin de somut kararlar alması gerektiğine dikkat çekti. Dalgalanmanın niteliği ve boyutu dikkate alındığında, sadece Merkez Bankası'nın değil, ekonomi yönetiminin de somut tedbirler almasının zorunlu olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istikrarın yeniden tesisi için orta vadeli politika taahhüdünün yinelenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Ekonomi yönetimine tedbir önerisinde bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dalgalanmaya karşı tedbir paketlerinin, bir bütün içinde kamuoyuna kısa sürede açıklanmasını istedi ve önerilerini şöyle sıraladı:
Cari harcamalara kontrol
"Bu çerçevede, faiz harcamasının artacağı da dikkate alınarak, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki cari harcamalar kontrol altına alınmalı ve mali disiplin güçlendirilmeli. Cari işlemler açığı probleminin kalıcı çözümünün, kurdaki hareketlerle değil, rekabet gücünü artırıcı mikro reformlarla güçlendirileceği görülmelidir. Rekabet gücümüzü artıracak, cari açığın yapısal temellerini değiştirmeyi hedefleyen tedbirler dizisine ihtiyaç var. Devlet yardımları düzenlemesinden başlayarak, hem AB taahhüdünü, hem de yatırım ortamını güçlendirecek tedbirler gündeme getirilmeli.
BDDK, bankacılık sisteminde ve bir bütün olarak ekonomide büyük risk doğurduğu gözlemlenen kısa vadeli finansal operasyonlar üzerindeki gözetimini güçlendirmeli, bu tür hareketlerin para piyasalarında yol açtığı aşırı dalgalanmalara karşı yeni kontrol ve uyarı mekanizmaları geliştirmeli. Maliye'nin, Hazine kâğıtlarıyla ilgili, yabancı yatırımcıya getirdiği sıfır stopaj, ayrımsız yurtiçindekiler için de uygulanmalı. Bu şekilde yerli-yabancı ayrımına gidilmesi hem Anayasamızdaki eşitlik ilkesine aykırıdır, hem de piyasa dengelerini bozmaktadır. Ekonomiyle ilgili birimler arasındaki orta ve üst düzeyde koordinasyon ve bilgi paylaşımı etkin hale getirilmeli.