TOBB'a hükümetten gümrük revizyonu jesti

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasındaki gerginlik yerini sıcak temasa bıraktı. TOBB’un geçtiğimiz günlerde beş yılda 1 milyon kişiyi meslek sahibi yapacak projesine karşılık, hükümetten de TOBB’a yap-işlet-devret modeli ile restore ettiği gümrük kapılarına ‘hasılat payı ve irtifak hakkı’ teşviği jesti geldi.
Ayrıca Hazine arazilerine yatırım yapan işletmelerin hasılatlarından pay alınmayacak. Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı dün Meclis Genel Kurulu’nda ele alındı. Söz konusu Torba Kanun Tasarısı’na AKP milletvekilleri tarafından verilen önerge ile gümrük kapılarının modernizasyonuyla ilgili bir düzenleme eklendi. Bu düzenlemeye göre, gümrük kapılarının modernizasyonuyla gümrük idarelerine ait bina ve altyapı tesis yatırımı yapacak olanlardan alınması gereken irtifak hakkı ve kullanma izni bedelleri ile işletilmesinden elde edilecek hasılattan Hazinece ayrıca pay tahsil edilmeyecek.

Yatırıma hasılat payı teşviği
Tasarıya kamu taşınmazlarına inşa edilecek yatırımlara teşvik içeren düzenleme yerleştirildi. Söz konusu düzenlemeyle bedeli ödenmek üzere kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen veya tapudan terkin edilen taşınmazlar üzerinden ilgililer lehine tesis edilecek irtifak hakları veya kullanma izinlerinden hasılat payı alınmayacak.
Ayrıca söz konusu tasarıda, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde belediyelerin kaynağını artıracak düzenleme de dikkat çekti.
Tasarı ile Hazine’ye ait arazilerin, taşınmazların yüzde 40’ı hisse miktarı uygulama imar planları içinde ise 400, dışında ise 4 bin metrekareyi aşmamak üzere talepte bulunan hissedarlarına doğrudan satılabilecek. Birden fazla hissedar bulunması halinde satış işlemi pazarlık usulüyle yapılabilecek. Ayrıca köy sınırları içindeki Hazine arazileri ile kamuya ait tarım arazileri kiracılarından tahsil edilen kira bedelinin yüzde 10’u köy tüzel kişiliklerine aktarılacak. (Radikal)