Toplu konut yapana vergi kolaylığı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile bu kuruma iş yapan müteahhitlerin yakınmalarına neden olan 'katma değer vergisi tevkifatı' konusunda yeni bir düzenlemeye gidiyor.

ANKARA - Gelir İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile bu kuruma iş yapan müteahhitlerin yakınmalarına neden olan 'katma değer vergisi tevkifatı' konusunda yeni bir düzenlemeye gidiyor.
Girdi maliyetlerindeki artış sonucu müteahhitlerin sıkıntıya girdiğini belirten TOKİ, bir yazıyla Maliye Bakanlığı'ndan 'hakedişler üzerindeki KDV tevkifatının son bulması'nı istedi. Maliye de, TOKİ'nin bu başvurusunu hemen incelemeye aldı. Bir Maliye yetkilisi sistemin işleyişiyle ilgili olarak şunları söyledi:
"TOKİ, diğer kamu kuruluşları veya belediyelerin inşaat işlerini üstlenen müteahhitler, demir, çimento ve diğer girdiler için yüzde 18 KDV ödüyor. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında müteahhit, hakedişleri alırken, ilgili idareden yüzde 12 KDV tahsil ediyor. Geri kalan yüzde 6'lık KDV'yi ise TOKİ, kamu kuruluşu veya ilgili belediye, müteahhide vermiyor, kendisi doğrudan vergi dairesine yatırıyor. Yaptığı iş için yüzde 18 KDV ödeyen, buna karşılık yüzde 12 KDV tahsil eden müteahhitler, kalan yüzde 6 için daha sonra iade talep ediyor. Müteahhitler, bu işlemin hem masraflı olduğunu, hem bir süreç gerektirdiğini ileri sürüyorlar."