Toplu zarar idaresi!

Adil olmayan paylaşım
İktidarın 'yılda 100 bin konut' vaadi için kolları sıvayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kendi arsaları üzerine 'hasılat paylaşımı' yöntemiyle müteahhitlere toplu konut yaptırdı. Yüksek Denetleme Kurulu, bu şekilde yaptırılan yedi projede kamunun 773 trilyon lira zarara uğradığını tespit etti.
Makam araçları müteahhitten
Raporlara göre TOKİ'nin aldığı hasılat payı yüzde 23'lere gerilerken müteahhitlere yüksek ödemeler yapıldı. Ayrıca şantiyeler için müteahhitlere aldırılan 37 araçtan ikisi TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'a, kalanı diğer yöneticilere makam aracı oldu.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nca 'hasılat paylaşımı' ile yaptırılan yedi adet toplu konut projesinde, 773 trilyon lira tutarındaki kaynağın müteahhitlere aktarılarak kamunun zarara uğratıldığı müfettişlerce saptanırken, konut şantiyeleri için müteahhitlere aldırılan taşıtların da makam aracı olarak kullanıldığı belirlendi. TOKİ, son iki yılda 70 sözleşmeli personeli de sınavsız, duyurusuz işe aldı.
TOKİ ve sermayesinin büyük bir bölümünü kontrol ettiği Emlak GYO, iktidarın yıllık 100 bin konut hedefini tutturabilmek için kendi arsaları üzerinde müteahhitlere 'hasılat paylaşım' yoluyla konut yaptırdı. Yüksek Denetleme Kurulu müfettişlerince, hasılat paylaşım modelinin arsa rayiç değerleri düşük, inşaatın maliyetleri yüksek tutularak kamunun zararına işletildiği belirlendi.
37 taşıt TOKİ'de
TOKİ'nin hasılattan aldığı payın yüzde 30'lar seviyesinde kaldığı, bazı projelerde bu oranın yüzde 23'lere kadar gerilediği belirlendi. Bu şekilde sözleşmeyle bağlanan 2.3 katrilyon liralık 7 projede, kamunun 773.9 trilyon lira zarara uğratıldığı saptandı.
Konut ihaleleri yoluyla TOKİ'nin zarara uğratıldığı YDK raporlarına yansırken, konut projeleri şartnameleri kapsamında müteahhitlere aldırılan taşıtların da sözleşme hükümlerine aykırı olarak şantiyelerde kullanılmadığı, TOKİ yöneticilerine tahsis edildiği belirlendi. Bu yöntemle müteahhitlere satın aldırılan ve her türlü bakım ve akaryakıt ihtiyacı müteahhitlere karşılatılan 37 araçtan ikisi TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'a, üçü başkan yardımcılarına, beşi Bayraktar'ın danışmanlarına, diğerleri de hukuk müşaviri, daire başkanları, şube müdürlerine tahsis edildi.
Sınavsız personel
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın kuruma personel alımında da sınav şartını aşmak için işçi ve memur yerine sözleşmeli personel yöntemine başvurduğu belirlenirken, 70 kişinin bu yöntemle ve ülke çapında herhangi bir duyuru yapılmadan alındığı öğrenildi. İdarenin 2003 ve 2004 yıllarında iktidar partisi milletvekilleri ile Başkan Erdoğan Bayraktar ve başkan yardımcısının, akraba, eş-dost ve hemşerilerinin işe yerleştirildikleri belirlendi.
Görev Etik Kurulu'nun
Erdoğan Bayraktar'ın Başkanı olduğu TOKİ'nin, yaptırdığı işler karşılığında müteahhitlere aldırdığı araçlar ve personel alımında eşitliğe aykırı ve ayrımcılığa dayanan uygulamaların Kamu Etik Kurulu tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.
TOKİ'nin ihtiyaç duyduğu taşıtları, yatırım programına konulmak suretiyle karşılanması gerektiği belirtilerek, Etik Kurulu'nun yanı sıra Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun da inceleme yapması gerektiği ifade edildi.