Toplugörüşme pazarlığı başlıyor

Hükümet ile memur sendikaları arasındaki toplugörüşme pazarlığı 15 Ağustos'ta başlıyor. Taleplerini netleştiren konfederasyonlar, ortak metin üzerinde çalışıyor.

ANKARA - Hükümet ile memur sendikaları arasındaki toplugörüşme pazarlığı 15 Ağustos'ta başlıyor. Taleplerini netleştiren konfederasyonlar, ortak metin üzerinde çalışıyor. Toplugörüşmelere kamu çalışanları adına Türkiye Kamu-Sen'e bağlı yedi, KESK'e bağlı üç ve bu yıl yetkiyi kazanan Memur-Sen'e bağlı bir sendika katılacak.
Toplugörüşmeler, kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki diğer etkinlik ve verimlilik artırıcı yardımları kapsayacak.
Son karar Bakanlar Kurulu'nun
Yasaya göre, görüşmelerin, 15 günde sonuçlanması gerekiyor. Anlaşma sağlandığı takdirde, taraflar arasında mutabakat metni imzalanarak, Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Anlaşmazlık durumunda ise Uzlaştırma Kurulu devreye girecek. Kurulun beş gün içerisinde vereceği karara tarafların katılmaları halinde, sonuç mutabakat metni olarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Tarafların kurulun kararına katılmaması durumunda, anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü, Bakanlar Kurulu'na gönderilecek. Türkiye Kamu-Sen, memur maaşlarının yoksulluk sınırının üzerine çekilmesini istiyor. Rakam belirtmekten kaçınan konfederasyon, haziranda yoksulluk sınırını 880 YTL olarak açıklamıştı.