Toplugörüşmelere KESK damgası

Toplugörüşmelere KESK damgası
Toplugörüşmelere KESK damgası

KESK üyeleri taleplerinin yazdığı pankartlar açtı. KESK Başkanı Sami Evren, Toplusözleşme yapmazsak masadan sonuç alamayız dedi. FOTOĞRAF: RIZA ÖZEL / AA

Hükümet ile sendikalar, kamu çalışanlarının haklarını belirlemek üzere masaya oturdu ancak KESK masayı terk etti. Devlet Bakanı Yazıcı, KESK'in 'toplusözleşme' önerisi için çarşamba günü bir araya gelinebileceğini söyledi

ANKARA - Hükümet ile memur konfederasyonları arasında başlayan toplu görüşmelere Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu’nun (KESK) ‘toplu sözleşme’ eylemi damgasını vurdu.
Mevcut formatta sendikacıların konuştuğunu, bürokratların sadece dinlediğini vurgulayan KESK Başkanı Sami Evren, kendilerinin hükümeti sekiz yıldır ‘toplu sözleşme’ masasında beklediklerini, toplu sözleşmenin konuşulmadığı bir masada oturmayacaklarını söyledi.

Yazıcı kabul etti
Evren’in bu sözlerle toplu görüşmeleri terketmesinden beş dakika sonra toplantıya başkanlık eden Devlet Bakanı Hayati Yazıcı Evren’i çağırarak toplu sözleşme konusunu da görüşmeyi kabul ettiklerini söyledi. Bunun üzerine memur sendikaları ile hükümet, çarşamba günü ‘toplu sözleşme’ gündemiyle masaya oturmak üzere toplantıyı bitirdi.
Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen toplu görüşmeler, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina’da yapıldı. Toplantı başladıktan yaklaşık iki saat sonra KESK heyeti toplantı devam ederken dışarı çıktı. KESK Genel Başkanı Sami Evren, yaptığı açıklamada, toplantıda artık toplu görüşme döneminin kapatılması gerektiğini ifade ettiklerini ve toplu sözleşme yapma çağrısında bulunduklarını söyledi. 

Referandumdan sonra
Evren, toplantıyı kapatıp referandumdan sonra ekim ayında toplu sözleşme yapmak üzere yeniden bir araya gelme önerisinde bulunduklarını kaydetti. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu doğrultusunda toplantıya devam edilmesi gerektiğini dile getirdiğini anlatan Evren, bunun üzerine 300 liralık seyyanen zam talebini görüşmek istediklerini, bunun da kabul edilmediğini anlattı. Bu gelişmenin ardından, Bakan Hayati Yazıcı’nın çağrısıyla KESK yeniden görüşme masasına döndü.

‘İncelemeye değer’
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, KESK’in toplu görüşmelerin referandumdan sonra toplu sözleşme olarak devam etmesi önerisinin için 18 Ağustos Çarşamba günü tekrar bir araya gelinebileceğini ifade etti. Yazıcı, ‘bu sene toplu görüşme değil toplu sözleşmeyle çalışanların mali ve sosyal hakları belirlensin, görüşmelere ekim veya kasım ayında toplu sözleşme olarak devam edilsin’ önerisinin incelenmeye değer olduğunu belirterek, “Bu konuyu karara bağlarsak bu mutabakat zaptı olacak. Hukuki bir engel varsa 4688 sayılı Kamu Görevlileri sendikaları Kanunu’nun içeriğine bağlı olarak devam edeceğiz” dedi. Yazıcı, “Toplu görüşme veya toplu sözleşme tercihinin başka şeylerle bağlantılı hale getirilmesi çok objektif değil. Memurlara bu hak veriliyorsa süs olsun diye verilmiyor” diye konuştu. Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ise, “Toplu sözleşme hakkının referanduma bağlı kalınarak gündeme taşınması kamu çalışanlarını referandumda baskı altına almak anlamına gelebilecek bir uygulamadır” dedi. 

Son nokta konulacak
KESK Genel Başkanı Sami Evren, “Çarşamba günü hükümet toplu sözleşme yapmak üzere karar alırsa toplu görüşme süreciyle ilgili son nokta konulacak” şeklinde konuştu.
Toplantıya, Kamu İşveren Kurulu üyeleri, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, KESK Genel Başkanı Sami Evren, konfederasyonların yetkili sendikalarının başkanları, sendika uzmanları ve bürokratlar katıldı. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca, her hizmet kolunda en fazla üyesi bulunan sendikanın katıldığı toplu görüşmelerde Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Haber-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Eğitim-Sen, Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, Bem-Bir-Sen, Toç-Bir-Sen, Enerji-Bir-Sen ve Sağlık-Sen ile KESK’e bağlı Kültür Sanat-Sen memurları temsil etti. Memur heyetine, en fazla üyeye sahip olan Memur-Sen başkanlık etti. Toplu görüşmeleri, hükümet adına Kamu İşveren Kurulu yürüttü.
Kamu İşveren Kurulu; Devlet Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ile kamu işveren sendikası temsilcilerinden oluşuyor. 

Neyi kapsıyor?
Toplu görüşmeler, kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımlarıyla bu mahiyetteki diğer etkinlik ve verimlilik artırıcı yardımları kapsıyor. Yasaya göre, 15 gün içinde sonuçlanması gereken toplu görüşmelerde anlaşmaya varılması durumunda mutabakat metni imzalanarak Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Anlaşmazlık durumunda ise uyuşmazlık tutanağı tutulacak ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ve dört öğretim görevlisinden oluşan Uzlaştırma Kurulu devreye girecek. Kurulun beş gün içinde vereceği karara tarafların katılması durumunda, sonuç mutabakat metni olarak Bakanlar Kurulu’na sunulacak.
Uzlaştırma Kurulu kararına tarafların katılmaması durumunda ise anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü Bakanlar Kurulu’na gönderilecek.

Kim ne kadar zam istiyor?
* Memur-Sen, memur maaşlarına gelecek yılın birinci ve ikinci altı aylarında yüzde 5’er zam yapılmasını, ek ödemelerde en az 120 lira artışa gidilmesini istiyor.
Konfederasyon, sendika üyesi kamu görevlilerine üç ayda bir 60 lira olmak üzere yılda 240 lira toplu görüşme ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.
* Türkiye Kamu-Sen, geçmiş dönem kayıplarının karşılanması için seyyanen 200 lira ve yüzde 10 zam talep ediyor.
Konfederasyonun talepleri en düşük dereceli memur maaşında 310 lira artış anlamına geliyor. KESK, memur maaşlarına ortalama 300 lira seyyanen zam yapılmasını talep ediyor.
Kamu-Sen Konfederasyon’u en düşük memur maaşının ‘temel ücret’ olarak tarif edilen bin 650 liraya çekilmesini istiyor. Türk Sağlık-Sen’in, şiddete uğrayan kadın memurların tayin isteklerinin yerine getirilmesi talebi, Türkiye Kamu-Sen kanalıyla toplu görüşmelere taşınacak.

Ortak talepler
Konfederasyonların mali haklara ilişkin talepleri farkılık göstermekle birlikte bazı ortak talepleri de bulunuyor. Ortak taleplerden bazıları şöyle:
* Sağlıkta katkı ve katılım payları iptal edilmeli
* Ek ödeme adaletsizliği giderilmeli ve ek ödemeler emekli keseneği içine alınarak emekliliğe yansıtılmalı
* Vergide adalet sağlanmalı, çalışanların Gelir Vergisi oranı düşürülmeli
* Geçici, sözleşmeli ve vekil statüsünde çalıştırılanlar daimi kadroya alınmalı
* Kamu emekçilerine siyaset yapma yasağı kaldırılmalı
* Sosyal yardımlar günün şartlarına göre yeniden gözden geçirilmeli
 (Radikal)