'Toprak usulsüzlükte azmettirici'

Toprakbank'ın zarara uğratılmasına ilişkin davada bilirkişiler tarafından hazırlanan rapor davanın görüldüğü İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

İSTANBUL - Toprakbank'ın zarara uğratılmasına ilişkin davada bilirkişiler tarafından hazırlanan rapor davanın görüldüğü İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.
Raporda, "Halis Toprak'ın, Toprakbank ile Toprak Holding'e dahil şirketleri sermaye ve yönetimi kontrolünde tutarak Toprakbank'ın paralarını kendi menfaatine, bankanın zararına kullanmış olmasından dolayı usulsüz kaynak aktarım işlemlerinin azmettiricisi olduğu mahkemenin takdiridir" denildi. Ayrıca, Toprakbank Off - Shore Ltd'nin KKTC yasalarına göre 500 bin dolar sermaye ile kurulduğu, sermayenin 1999'da bir milyon dolara çıkartıldığı, Toprakbank'ın Toprakbank Off-Shore Ltd'nin sahibi olduğu belirtildi.
Eşi olmayan uygulama
Raporda, bankanın sonunu getiren gerekçe ise şu şekilde anlatıldı: "Bir milyon USD sermayeli bir bankaya 475 milyon USD tutarında plasmanda bulunulması bankacılık tarihinde eşine rastlanmayacak bir örnektir. Yasanın getirdiği sınırlama bir yana, bankacılık mesleği ile ahlakı da böyle bir uygulamaya izin vermemektedir.''
Banka hâkim ortakları TMSF protokolünde usulsüz 450 milyon 744 bin 535 dolar kredi kullandıklarını kabul etmişti. Raporda, "Kayıtlarda banka hâkim ortaklarına aktarılmış paraların banka hesaplarında depo şeklinde gösterilmesi, ardından depo hesaplarından 200 milyon dolarlık kısmın altın hesabına dönüştürülmesi işlemlerinin hile ve aldatmaca olduğu ifade edildi.