'Torba tasarısı'nda geri adım

Tekel'in Tokat Fabrikası'na sert sigara paketi kutusu üretimi için kiralanan eski makinelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla torba yasasına konulmak istenen düzenlemeden vazgeçildi.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Tekel'in Tokat Fabrikası'na sert sigara paketi kutusu üretimi için kiralanan eski makinelerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla torba yasasına konulmak istenen düzenlemeden vazgeçildi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan dün AKP Grubu'na kamuoyunda 'torba yasa tasarısı' olarak bilenen 'Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı' hakında bilgi verdi. Basına kapalı bir saatlik toplantıda Unakıtan'ın tasarıyı "torba mı çorba mı bilemiyorum artık" diye netilemesi gülüşmelere neden oldu.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP'liler bu düzenlemenin Tokat'ta bulunan Tekel Sigara Fabrikası'na mevzuata aykırı bir şekilde kiralanan eski makinelerle ilgili açılmış davaları ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu ifade edip "Yapılan yolsuzluk yasal hale getiriliyor" diyerek muhalefet etmişti. AKP'de çok sayıda milletvekili söz alarak söz konusu düzenlemeye karşı çıktı.
TBMM Genel Kurulu'nda 'torba yasa tasarısı' görüşmelerinde göreve başladıklarında yüzde 40 oranında sakat olan ancak işe başlarken bazı formaliteleri yerine getirmedikleri için 15 yıllık çalışma sonunda emekli olma hakkını kullanamayan özürlülerin, istekleri halinde emekli olabilmelerinin önü açılmış oldu.