'Torba yasa' sonunda geçti

Kamuoyunda 'torba kanun' olarak adlandırılan, Devlet Memurları yasa, Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

ANKARA - Kamuoyunda 'torba kanun' olarak adlandırılan, Devlet Memurları yasa, Emekli Sandığı Kanunu ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.
Çok sayıda kanunda değişiklik yaptığı için 'torba yasa' olarak adlandırılan yasa, Hazine tarafından yurtdışına ihraç edilen borçlanma tahvillerinin takasına ve erken itfaya tabi tutulmasına olanak veriyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Hazine'ye olan borçlarının silinmesi halinde, bütçeye gider olarak gösterilmemesini düzenleyen yasa, Emekli Sandığı'na tabi ebeveynlerin evlenmemiş kız çocuklarının sağlık hizmetinden yararlanmasındaki 25 yaş sınırını da kaldırıyor. Yasadan daha önce çıkarılan özürlü kontenjanı dışında da memur olabilmelerine olanak sağlayan hüküm tekrar yasa metnine konuldu.
Neler getiriyor?
Yasa'nın getirdiği diğer düzenlemeler şöyle: "Yeşil kartlılar, ayakta tedavi sırasında kullandıkları ilaç giderlerinin yüzde 20'sini kendileri karşılayacak. Havaalanlarının işletmeleri, ihale yoluyla özel sektöre devredilebilecek. Çiftçilerin tarımsal sulama ve köy içme sularında kullandığı elektrik borçları yeniden yapılandırılacak. Çiftçinin tohumluk borcu, tarımsal üretici fiyat endeksi veya kredi faizinden düşük olanına endekslenerek, üç yılda eşit taksitte ödenecek. Kamuda 65 yaş haddi esas olacak. Ancak bazı istisnalar dışında kurumlar gerek gördükleri takdirde çalışanları için yaş haddini 61 olarak belirleyebilecek. Irak'ta yaşamını yitiren şoförlerin ailelerine 40 bin YTL'ye kadar tazminat ödenecek. Kablo TV, Türk Telekom'dan Türksat'a devredilecek. Yasal faiz yüzde 12 olacak. Otoyol ve üzerindeki tesisler işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilecek. TMO'nun 500 milyon avro, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 275 milyon avro ve Tekel'in 500 milyon YTL tutarındaki vergi, SSK primi, Emekli Sandığı keseneği kaynaklı borcu, görev zararı başta olmak üzere devletten çeşitli alacaklarına mahsup edilecek."