'Torba yasası'ndan kız çocuklara müjde

Çok sayıda yasada değişiklik içerdiği için 'torba yasası' olarak adlandırılan yasa tasarısı, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyonda kabul edilen 37 önergeyle daha da genişleyerek 'çuval yasası'na dönüştü. Komisyondan, kız çocuklarına sağlık müjdesi çıktı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Çok sayıda yasada değişiklik içerdiği için 'torba yasası' olarak adlandırılan yasa tasarısı, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyonda kabul edilen 37 önergeyle daha da genişleyerek 'çuval yasası'na dönüştü. Komisyondan, kız çocuklarına sağlık müjdesi çıktı.
Devlet Memurları Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısının alt komisyondaki görüşmeleri tamamlandı. Bütçe Yasası ile ilgisi olmayan düzenlemeleri ilgili kanunlara aktarmayı amaçlayan yasa tasarısında ilave çok sayıda değişiklik ve bazı yeni eklemeler yapıldı. Alt komisyonun iki haftalık çalışma sonunda gerçekleştirdiği değişikliklerden bazı önemli düzenlemeler şöyle:

 • Devlet memurlarının evlenmemiş ve herhangi bir sigortaya tabi olarak çalışmayan kız çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesindeki 25 yaş sınırı tamamen kaldırılıyor. SSK'ya tabi ebeveynlerin kız çocuklarında olduğu gibi, Emekli Sandığı'na tabi ebeveynlerin kızları da yaş sınırına bağlı kalmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Alt komisyon, Türkiye'nin sosyoekonomik koşullarında kız çocuklarının korunması gerekliliğinden yola çıkarak böyle bir düzenleme yapmaya karar verdi.
  Hükümetin sunduğu yasa tasarısındaki, Emekli Sandığı'ndan 'yetim' aylığı alan evlenmemiş veya dul kalmış ya da boşanmış kız çocuklarının birden fazla yerden maaş alamayacaklarına ilişkin hüküm de, düzenlemenin sosyal güvenlik reformu ile birlikte ele alınması gerektiği düşüncesiyle metinden çıkartıldı.
 • Özel güvenlik şirketlerine çekidüzen vermek amacıyla çıkartılan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da da değişikliğe gidiliyor. Özel güvenlik şirketlerinde yönetici olacaklarda aranan en az dört yıllık üniversite mezunu olma şartı, harp okulu mezunlarında aranmayacak.
  Özel güvenlik şirketlerinde çalışanların en az lise mezunu olmasına ilişkin düzenleme de değiştirilerek, 'silahsız' çalışmak kaydıyla, ilköğretim mezunlarının özel güvenlik personeli olabilmesine olanak sağlandı.
  Çiftçiye ödeme kolaylığı
 • Çiftçilerin daha önce birkaç kez ertelenen tohumluk borçlarına ödeme kolaylığı sağlanıyor. Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde başvurulması koşuluyla vadesinde ödenmeyen alacak asıllarının Ekim 2005, Ekim 2006 ve Ekim 2007 tarihlerinde üç eşit taksitte ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme zamları ve cezalardan vazgeçilecek. 94 bin 548 çiftçinin tohumluk borcu bulunuyor.
 • Hazine uzmanları ile Hazine Müsteşarlığı'ndaki diğer uzmanlar arasında yaşanan makam ve görev tazminatı farklılıkları gideriliyor. Hazine'nin sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri ile devlet bütçe uzmanları ve devlet personel uzmanları, Hazine uzmanlarına ödenen makam ve görev tazminatlarıyla ek göstergelerden aynen yararlanacak.
 • Doğrudan Maliye Bakanlığına bağlı olarak genel bütçeli daireler ile katma bütçeli dairelerde faaliyet gösteren bütçe dairesi başkanları, diğer daire başkanlarının yararlandığı makam tazminatından yararlandırılacaklar.
 • Başbakanlık müfettişleri ve müfettiş yardımcılarına ise en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'ünü geçmemek koşuluyla ek ödeme yapılacak.
 • Emekli Sandığı'ndan aylık alırken yeni bir işte çalışmaya başlayananların emekli aylıklarının kesilmesine dair düzenleme değişiiyor. TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçilenlerle, üniversite dışından emekli olup üniversitede çalışmaya başlayan büyükelçi, bürokrat gibi kişilerin emekli maaşları kesilmeyecek.