Tren garlarına özel işletme

Zarar eden kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) başını çeken TCDD gar ve istasyonların özel sektör işbirliği ve kiralama yoluyla işletilmesini kararlaştırdı.

ANKARA - Zarar eden kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) başını çeken TCDD gar ve istasyonların özel sektör işbirliği ve kiralama yoluyla işletilmesini kararlaştırdı. TCDD Genel Müdürlüğü'nün bu projesi ile atıl duran 500 adet gar ve istasyon, TCDD ve özel sektör işbirliğiyle ekonomiye kazandırılacak. Kent merkezleri içinde kalan gar ve istasyon alanlarının özelleştirilmesinden elde edilecek gelir ile kurumun finansman yapısı güçlendirilecek. Karar doğrultusuda gar ve istasyon alanlarının sadece demiryolu işletmeciliği alanında değil, kentlinin sosyal, kültürel ve ticari ihtiyaçlarının karşılandığı alanlara dönüştürülmesi gerçekleştirilecek.