TT'de kalana altı yıl güvence, yüzde 35 zam

Özelleştirme sonrası özel sektör statüsüne geçen Türk Telekom'da, çalışanlara kamuya nakil hakkından vazgeçmeleri halinde kazanılmış hakları korunarak...

İSTANBUL - Özelleştirme sonrası özel sektör statüsüne geçen Türk Telekom'da, çalışanlara kamuya nakil hakkından vazgeçmeleri halinde kazanılmış hakları korunarak çalışanın özelliğine göre yüzde 35'e varan maaş artışı ve 6 yıla varan iş güvencesi önerildiği belirtildi. Türk Telekom yönetimi, insan kaynakları politikasının ana unsurlarını, Trabzon, Adana, Ankara ve İstanbul'da yapılan dört bölge müdürlüğü toplantısı sonrasında çalışanlarla paylaştı.
Toplantılara, icra kurulu ve üst yönetimin yanı sıra Türkiye'nin 81 ilini temsil eden bölge müdürleri ve yöneticilerden oluşan bini aşkın üst düzey çalışan katıldı. Türk Telekom Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Paul Doany liderliğinde gerçekleştirilen toplantılar sonrasında, özel sektör statüsüne geçen Türk Telekom'da nakle tabi çalışanların statü, ekonomik ve sosyal haklarına yönelik açıklamaların çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanacağı umudu dile getirildi. Tek bir çalışanın bile kurumdan ayrılmasını arzu etmediklerini belirten Doany, "Çalışanlarımızın Türk Telekom'a güvenmeleri gerekiyor. Fakat, özelleştirme sonrası devlet memuru ayrıcalığından kopmak istemeyenlerin başka kurumlara gitme yönündeki kararlarını saygıyla karşılayacağız" dedi.
Doany'nın yaptığı açıklamaya göre, nakle tabi sözleşmeli ve kapsam dışı çalışanlara, statü, ekonomik ve sosyal haklarla ilgili iki tip sözleşme öneriliyor. Birinci tip sözleşmede, nakle tabi, sözleşmeli ve kapsam dışı çalışanların nakil haklarını kullanıp kullanmama konusunda karar verebilmeleri için belirlenen son tarih 12 Nisan 2006.
İki tip sözleşme var
Bu tarihe kadar kurumda kalmayı tercih edenler, Türk Telekom kamuya geçme hakkından vazgeçmiş sayılacak. Ancak, nakil hakkından vazgeçmiş olmak, çalışanın kıdemine bağlı olarak geçmişte kazanmış olduğu hakları kaybettirmeyecek. Türk Telekom'da kalmayı seçenler, kıdem, unvan ve yaşadıkları şehir gibi kriterler dikkate alınarak, yüzde 35'e varan maaş artışından yararlanacak. En geç 28 Şubat 2006 sonuna kadar sunulan sözleşmeyi imzalamaları durumunda çalışana bir maaş tutarında özel bir ikramiye ödenecek.
Türk Telekom'da kalmayı seçenler, altı yıla varan iş güvencesinden yararlanacak. Çalışanın rızası olmadan çalışmakta olunan yerleşim yeri değiştirilmeyecek. Birinci tip iş sözleşmesi, 406 sayılı kanunun ek-29'uncu maddesinin değiştirilmesini içeren kanun tasarısının yasalaşmasından önce çalışanın sözleşmeyi imzalaması durumunda geçerli olacak. Söz konusu kanunun yasalaşmasından sonra çalışanlar farklı bir tip sözleşme imzalayacak. Bu sözleşme, iş güvencesi, özel ikramiye ve maaş artışı gibi avantajlı hükümleri içermeyecek.
Bu sözleşmede, nakil hakkı korunacak, ancak önerilecek maaş, kamuya geçilseydi alınacak olan miktardan daha fazla olmayacak. Bu arada, birinci ve ikinci tip sözleşme imzalayan çalışanların niteliklerini artırmak için, yabancı dil, kişisel gelişim, mesleki eğitim gibi konularda eğitim paketleri hazırlanıyor. Türk Telekom yönetimi, çalışanları bilgilendirmek için bir bilgi masası da kurdu.