Tüketici çifte korumaya alınıyor

ANKARA - Türk Borçlar Yasa Tasarısı’nda yapılan değişikliğe göre, ısmarlanmamış bir şeyi alan kişi onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü olmayacak. Ismarlanmamış bir şeyi yanlışlıkla alan kişinin durumu gönderene haber verme zorunluluğu da kaldırıldı. Kişiler, açığa atılan imzadan sorumlu tutulamayacak.
TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Borçlar Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelere dün de devam edildi. Tasarı üzerinde bazı değişiklikler yapıldı. Tasarının ‘ısmarlanmayan şeyin geri gönderilmesi’ başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, ısmarlanmamış bir şeyin yanlışlıkla gönderildiğinin açıkça anlaşılması durumunda onu alan kişinin uygun sürede gönderene haber verme zorunluluğu da kaldırıldı. Tasarının, ‘imza’ başlıklı maddesinde de değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, açığa imza atan kişi, sonradan yazılan metinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacak. (Radikal)