"Tüketicilerin toplam 5 milyon şikayeti çözüm bekliyor"

"Tüketicilerin toplam 5 milyon şikayeti çözüm bekliyor"
"Tüketicilerin toplam 5 milyon şikayeti çözüm bekliyor"
Tüketici örgütleri, mevzuatın Avrupa Birliği ile büyük ölçüde uyumlu olmasına karşın, toplam 5 milyon şikayetin çözüm beklediğine dikkat çektiler.

RADİKAL -İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği (TÜRDER) işbirliği ile düzenlenen " AB Ekseninde Yeni Tüketici Kanunu" konulu seminer, Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF), Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Seminerde Türkiye 'de yürürlükte olan 6502 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ve uygulamada yer alan olumlu ve olumsuz gelişmeler ele alındı.

İKV'den yapılan açıklamaya göre, bir önceki kanuna göre iyileştirmelerin söz konusu olduğuna dikkat çekilirken tamamen AB yönergelerinin temel alındığını ancak 1.5 yıldır yürürlükte olan bu kanunda eksiklerin mevcut olduğu görüşüldü.

Tüketici örgütleri ile kamunun işbirliği içinde olması gerektiğine vurgu yapılan seminerde, kanun kapsamında kamuya yönelik gelen toplam 5 milyon şikayetin ise beklemede olduğunun altı çizildi. Bahsi geçen 5 milyon adet şikayetin derneklere ulaşan kısmında ise şikayet oranlarının ilk sırasında bankacılık işlemlerinin yer aldığını, ikinci sırada ise ayıplı malların geldiği belirtildi.
Tüketici şikayetlerinin büyük oranda çözüme kavuşmadığına dikkat çekilen seminerde, Rekabet Kanunu ile Tüketici Kanununun birbirini tamamlayıcı olduğuna ancak hakem heyetlerinin kanun kapsamında yetki alanının net olmadığına dikkat çekildi.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, önümüzdeki dönemde, tüketici politikasının, uzun vadeli AB stratejilerinin merkezinde yer alacağına dikkat çekti ve bu yıl 6 Mayıs'ta açıklanan Dijital Tek Pazar Stratejisi'nde öngörüldüğü biçimde, tüketicinin dijital ürünlere erişiminin sağlanması, e-ticarette tüketici hakları, tüketiciye daha açık bir şekilde bilginin sunulması, dijital ürünlere yönelik hakları konusunda farkındalığın artırılması, üye ülkelerdeki kurumsal kapasite gelişimi, üye ülkelerdeki farklı uygulamaların uyumlaştırılması ve tüketicilerin karar alma süreçlerine daha aktif katılımının amaçlandığını vurguladı.
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Çağlar ise, amacın yıkıcı cezalar uygulamaktan çok tüketime yön vermek olduğunu ve AB ruhuna paralel olarak tüketicinin bilinçlendirilmesine odaklanıldığını ifade etti.

Kanun ile AB mevzuatında yer alan düzenlemelerin yüzde 99 oranında uyumlaştırıldığını belirten Çağlar, tüketici kredileri, müşteri satış sözleşmesi, kredi kartı uygulamaları gibi alanlarda ise AB'den farklı olarak daha sıkı tedbirlerin geçerli kılındığını hatırlattı.
DHA

bigPara.com