Tünelden sonra bisiklet uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhale Yasası'na aykırı tünel inşaatından sonra, başarılı öğrencilere dağıtılan 9 bin bisiklet alımıyla ilgili olarak da Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından uyarıldı.

ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhale Yasası'na aykırı tünel inşaatından sonra, başarılı öğrencilere dağıtılan 9 bin bisiklet alımıyla ilgili olarak da Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından uyarıldı. Kurul, büyükşehir belediyesi şirketlerince ihalesiz olarak Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) yapılan bisiklet alımlarının mevzuata uygun olmadığına karar verdi ve İçişleri Bakanlığı'na 'incelensin/soruşturulsun' bildiriminde bulundu. Bu arada kurulun tünel inşaatı ihalesinde, üç üyenin 'ihale iptal edilmeliydi' yönünde karşı oy kullandığı belirlendi.
'Mevzuata aykırılık var'
Gazeteci Emin Çölaşan'ın İstanbul Belediyesi'nin öğrencilere dağıtılan 9 bin bisikletin DMO'dan ihalesiz alındığı ve belediye tarafından 6 bin bisiklet için 500 bin YTL ödendiği yazıları üzerine re'sen inceleme başlatan KİK, incelemesini tamamlayarak karara bağladı.
Kurul kararında, 9 bin bisikletin belediyenin şirketleri tarafından DMO'dan İhale Yasası'nın 3. maddesine dayanılarak alındığı belirlendi. KİK kararında, şöyle denildi: "Bisikletleri temin eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan şirketlerin ve dağıtımını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, DMO'den daire hizmetlerinde kullanılacak bisikletler alabileceği ancak ihalesiz alım konusu edilen bisikletlerin, İstanbul Belediye Başkanlığı ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen 'Okullarını başarıyla bitirerek dereceye giren öğrencilere verilecek ödüllerin dağıtımı programına dair işbirliği çerçeve protokolü'nde; açıkça ödül olarak dağıtılacağı ortaya konulduğuna göre, daire hizmetleri ile alakalı olmayan bu bisikletlerin ihale edilmeden doğrudan DMO'den alınamayacağı sonucuna varıldı." Kurul, bu nedenle oy çokluğuyla mevzuata aykırı olduğu karar verilen bisiklet alımlarını, 'değerlendirmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere, İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesine' kararı aldı.'İhale iptal edilmeliydi'
KİK, daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem gerekçe gösterilerek pazarlık usulüyle gerçekliştirilen 105 milyon dolarlık 'Dolmabahçe-Piyalepaşa-Dolapdere Tünel İnşaatı' ihalesinin de ihale mevzuatına aykırı olduğunu saptamış ve İçişleri Bakanlığı'na 'inceleme, soruşturma' bildiriminde bulunulmasını kararlaştırmıştı. Yedi kişilik kurulun üç üyesi Arif Şimşek, Adnan Zengin ve Nejat Ünlü'nün karara karşı oy kullandığı belirlendi. Üyeler karşı oy yazısında, 'Saptanan mevzuata aykırılıkların, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması vs gibi KİK'in temel ilkelerine de aykırı olduğu' vurgulanarak, kurulun 'ihalenin iptali' yönünde karar alması gerektiğine dikkat çektiler.