Tüpraş hisse satışı için bürokrata dava

Danıştay 1. Dairesi, Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Başkan Yardımcısı Osman Demirci ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı Şükrü Doğan hakkında...

ANKARA - Danıştay 1. Dairesi, Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, Başkan Yardımcısı Osman Demirci ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı Şükrü Doğan hakkında, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın iki eylem nedeniyle soruşturma izni vermemesi yönündeki kararını kaldırdı.
Petrol-İş Sendikası bu kişiler hakkında, "Tüpraş'ın yüzde 14.76 hissesini içerden bilgi verilerek İMKB toptan satışlar pazarında sattıkları" iddialarının soruşturulmasını istedi. Danıştay 1. Dairesi ise kararında, Tüpraş'ın yabancılara satışı sırasında 'aleniyet ilkesine' uyulmadığını belirtip "Satışta başka alıcıların teklif verebileceği, böylece fiyat oluşumunun göz ardı edildiği görülüyor" denildi.
Danıştay ayrıca Özelleştirme İdaresi'nin İMKB'deki açıklamasında konu başlığının 'Tüpraş Blok Satış' olarak belirtilmesine karşın yüzde 65.76 kamu payından yüzde 14.76'lık bölümünün niçin ayrıldığının belirsiz olduğuna da işaret etti. Danıştay, bu gerekçelerle Kilci, Demirci ve Doğan hakkındaki soruşturma izni verilmemesi yönündeki Unakıtan'ın kararını kaldırdı ve dosyayı soruşturma yapmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Başsavcılık, bu kişiler hakkında dava açabileceği gibi takipsizlik kararı da verebilecek.