Tüpraş için satış şartları belirlendi

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin (TÜPRAŞ) yüzde 51 hissesinin blok satışına ilişkin ihalenin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, ihaleye, sadece tüzel-kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

ANKARA - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin (TÜPRAŞ) yüzde 51 hissesinin blok satışına ilişkin ihalenin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, ihaleye, sadece tüzel-kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.
Yatırımcıların ön yeterlilik için en geç 13 Haziran'a kadar başvurmaları ve ön yeterlilik kriterlerinin tamamını karşılaması gerekiyor. ÖİB, başvuruları beş günde değerlendirecek.
Ön yeterlilik başvurusunda bulunan firmaların ait olduğu grubun 2004 yılı bilançosundaki toplam varlıkları en az 750 milyon dolar, toplam özkaynaklarının en az 500 milyon dolar olması, bu firmaların enerji sektöründe tecrübe sahibi olması gerekiyor. Ön yeterliliğin değerlendirilmesinin ardından, bu kriterlere sahip yatırımcılar istekleri halinde mevcut durum tespiti yapmak üzere 1-29 Temmuz arasında 50 bin dolar karşılığında bilgi odasına girebilecekler. Yatırımcılar, bu süreçlerin ardından tekliflerini en geç 2 Eylül 2005 saat 16.00'ya kadar verebilecek. Ayrıca, alıcı firmadan Batman Rafinerisi'ni açık tutma taahhüdü istenecek.