Tüpraş için son hafta

Son tekliflerin 2 Eylül 2005 tarihinde alınacağı ve Tüpraş'ın yüzde 51'inin satılacağı ihalede saflar bu hafta netleşecek.

ANKARA - Son tekliflerin 2 Eylül 2005 tarihinde alınacağı ve Tüpraş'ın yüzde 51'inin satılacağı ihalede saflar bu hafta netleşecek. Tüpraş ihalesi için firmalar ön yeterlilik alırken, bunlardan konsorsiyum halinde ihaleye katılacak olanlar için son bildirim süresi 19 Ağustos 2005 olarak belirlendi. Şirketler ihale için konsorsiyum konusunda çalışmalarını yürütürken, söz konusu tarihe kadar Özelleştirme İdaresi'ne bu konuda bildirimde bulunması gerekecek. Yapılacak konsorsiyumlarda ön yeterliliğin kaybedilmemesi, bir başka deyişle ön yeterlilikte aranan kriterlerin altına düşülmemesi şartı aranacak. Bu arada, Tüpraş'ta bilgi odası sürecine ön yeterlilik alan tüm firmalar katılırken, alan gezileri ve yönetici sunumlarının tamamlandığı ifade ediliyor.