'Tüpraş iptal edilmelidir'

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Danıştay'ın Tüpraş'ın özelleştirmesine ilişkin kararının ardından geriye iade işlemlerinin başlatılması gerektiğini belirterek...

İSTANBUL - Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Danıştay'ın Tüpraş'ın özelleştirmesine ilişkin kararının ardından geriye iade işlemlerinin başlatılması gerektiğini belirterek, "Umuyoruz ki kimse bizi hukuka aykırı olarak devredilen bir yerde çalıştırmaya zorlamaz" diye konuştu.
Öztaşkın, Petrol-İş Sendikasının başvurusu üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Tüpraş'ın yüzde 51 hissesinin blok satışına ilişkin ihale komisyonu kararının yürütmesini durdurması konusunda basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı düzenledi.
Kararın, esasa ilişkin karara kadar aynı zamanda iptal anlamına geldiğini ve bu kararın esasa ilişkin kararın da ipuçlarını çok net şekilde verdiğini savunan Öztaşkın, "13. Daire, esasa ilişkin kararında bu özelleştirmeyi onaylasa bile bir üst mahkeme yürütmeyi durduran mercidir. Bu yönü de düşünüldüğünde, iptal kararı esasa ilişkin kesinmiş gibi yorumlanabilir" diye konuştu.
'30 gün içinde uygulanmalı'
Öztaşkın, kararın 30 gün içinde alıcı firmayı daha fazla zarara uğratmadan uygulanması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: "Sendika olarak kararın uygulanması için elimizden geleni yapacağız. Bu tip kararların kamuoyuna açıklanması, aynı zamanda tebligat anlamına geliyor. Gerekçeyle ilgili tartışılacak bir şey yok. Karar iptal anlamına geldiğine göre geriye iade işlemleri derhal başlatılmalı ve alıcıya parası geri ödenmelidir. Umuyoruz ki kimse bizi hukuka aykırı olarak devredilen bir yerde çalıştırmaya zorlayamaz. Hukuken hiçbir geçerliliği olmayan bir yönetimin aldığı kararlara uymaya da zorlayamaz. Yasadışı çalışan bir yerde yasadışı bir şekilde çalışmak istemiyoruz."
Çalışan ikramiye istemiyor
Öztaşkın, yeni yönetimin aldığı tüm kararların geçersiz olduğunu savunarak, "Burada Koç gibi saygın bir grubun hukuksuz, şaibeli işlemle devralınan yerde ısrar etmeyeceğini düşünüyoruz. Umuyoruz Koç Grubu, kamuoyu önünde hukuka aykırı şekilde devredilmiş bir yerde gasp edilmiş bir mülke sahip konumuna düşmez" şeklinde konuştu.
İadenin gerçekleştirilmemesi halinde başta işyerlerinde eylemler olmak üzere çeşitli fiili durumlar yaratacaklarını kaydeden Öztaşkın, "Eylemlerimizi, akaryakıt sıkıntısına kadar gitse bile sürdürmeye kararlı olacağız" dedi. Öztaşkın, soruları yanıtlarken de Tüpraş çalışanlarına ikramiye yatırılacağına ilişkin olarak, "Bununla ilgili bir açıklama yapacağız ve 'İkramiyenizi istemiyoruz' diyeceğiz" şeklinde konuştu.
'Neden devir gece yarısı yapıldı?'
Petrol-İş'in avukatı Gökhan Candoğan Tüpraş özelleştirmesinde birden fazla dava açtıklarını ve bunlarla ilgili Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) birtakım açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "Şartnameyle ilgili davada Tüpraş'ın zorunlu hiçbir yatırıma ihtiyacı olmadığı belirtiyor. Diğer bir davada yatırıma ihtiyacı olduğu söyleniyor. İki ayrı davada birbiriyle çelişen açıklamalar var" diye konuştu.
'Süre 3 Şubat'ta doldu'
Candoğan, 45 gün süre uzatımının yasal olmadığını da ileri sürerek, şunları kaydetti:
"Bu, yasaya aykırı. Bu süre uzatımı yasada ve şartnamede yok. Biz bununla ilgili dava da açtık. Bu süre 3 Şubat'ta doluyordu. Dosyanın ne zaman karara bağlanacağını bilen Özelleştirme İdaresi bir hafta beklemeden devri gerçekleştirdi. Üstelik akşam saat 22.00'de... Bir kamu görevlisi, akşam saat 22.00'de şirket yetkilileriyle oturup paranın gelip gelmediğini bekliyor ve sözleşme imzalıyor. Kamu görevlisi, mesai saatleri dışında böyle bir yetkiye sahip mi acaba? Daha süreleri de varken niye devir yapıyorlar? Acaba bizim sahip olmadığımız bilgilere sahiplerdi de bugün sadece tartışma yaratmak için mi bu devir yapıldı? Bu soruların sorulması gerekir."