Tüpraş satışına yine ret

Petrol -İş Sendikası'nın açtığı dava üzerine Tüpraş'taki yüzde 65.76 oranındaki kamu hissesinin satışını iptal eden Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin kararına karşı Özelleştirme İdaresi'nin yaptığı temyiz başvurusunda yürütmeyi durdurma istemi reddedildi.

İSTANBUL - Petrol -İş Sendikası'nın açtığı dava üzerine Tüpraş'taki yüzde 65.76 oranındaki kamu hissesinin satışını iptal eden Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin kararına karşı Özelleştirme İdaresi'nin yaptığı temyiz başvurusunda yürütmeyi durdurma istemi reddedildi.
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Danıştay'ın yürütmeyi durdurmayı ret kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki devri yapılamayacağının saptandığını belirterek, Tüpraş'ın yüzde 51'inin blok satışının da böylece hukuka aykırı olduğunun ortaya konulduğunu bildirdi.
Petrol-İş, Tüpraş'taki yüzde 65.76 oranındaki kamu payının blok satışına ilişkin ilan ve ilanın dayanağını oluşturan ÖİB kararının iptali istemiyle 7 Haziran 2003 tarihinde Ankara 10. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. İdare mahkemesinin verdiği iptal kararı, ÖİB'nin temyiz başvurusundaki yürütmeyi durdurma istemi 23 Mayıs 2005 tarihinde Danıştay tarafından reddedildi.
Petrol-İş Sendikası Başkanı Mustafa Öztaşkın, bu kararla "Özelleştirme konusunda asli karar merciinin ÖYK olduğunun, ÖİB'nin kendi kendine karar alamayacağının, bazı konularda yetki devrinin bile mümkün olmadığının" hüküm altına alındığını kaydetti.
'Yeni ihale de hukuka aykırı'
Öztaşkın, bu kararla ÖYK kararı olmaksızın Tüpraş'ın yüzde 51 oranındaki kamu payının blok olarak satılmasına ilişkin 29 Nisan 2005 tarihinde çıkılan ihale sürecinin de hukuka aykırılığını ortaya koyduğunu bildirdi. "Bu blok satış öncesi de alınmış bir ÖYK kararı yoktur, kararı yine ÖİB almıştır ve bu nedenle ihale kararı yetki yönünden hukuka aykırıdır" diyen Öztaşkın, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ayrıca bu karar asli yetkilinin ÖYK olması, Özelleştirme İdaresi'ne istisnalı haller dışında yetki devri bile yapılamaması gerekçesi karşısında, Tüpraş'ın yüzde 14.76 payının Global Menkul Değerler aracılığıyla 6 yabancı fona satışına dair işlemin de yetki yönünden hukuka aykırılığını ortaya koymaktadır. Gelinen hukuki nokta, Tüpraş ile ilgili idare tarafından yapılan işlemlerin tamamının hukuka aykırı olduğunu, bazı işlemlerde suç unsuru olduğunu ve Türkiye'nin en değerli şirketinin hukuk dışı işlemler ile birilerinin eline bırakılmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır." Petrol-İş, Tüpraş'ın son halka arzı ve blok satış ihalesiyle ilgili olarak yargı yoluna başvurmuştu.