Tüpraş'a durdurma yok

Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin Koç-Shell ortak girişim grubuna satışına ilişkin işleme bir onay daha geldi.

ANKARA - Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin Koç-Shell ortak girişim grubuna satışına ilişkin işleme bir onay daha geldi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) işleminin yürütmesinin durdurulması istemini reddeden karara itirazı da reddetti. 13. Daire, dava konusu ÖİB işleminin iptal istemini daha sonra esastan karara bağlayacak. Bu arada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sendikanın ihaleyle ilgili temyiz itirazlarını reddedip, daire kararlarını onaylamıştı. Sendika bunun üzerine karar düzeltme isteminde bulunmuştu. Petrol-İş'in bu istemi henüz görüşülmedi.