Tüpraş'a 'özel muamele'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Gayrisıhhi Müessese (GSM) çalışma ruhsatı olmayan Tüpraş'ın İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerine, söz konusu ruhsatı bir yıl içinde...

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Gayrisıhhi Müessese (GSM) çalışma ruhsatı olmayan Tüpraş'ın İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerine, söz konusu ruhsatı bir yıl içinde teslim etmesi koşuluyla lisans verdi. GSM olmayan işletmelere lisans verilmemesi ve 20 Mart 2005'ten itibaren lisanssız faaliyetin yasaklanması nedeniyle faaliyetine devam edip edemeyeceği merak edilen Tüpraş için geçici çözüm bulundu. EPDK kararında, Tüpraş'ın rafineride tekel olması, petrol stokunun tamamlayıcı kısmını tutması ve TSK'nın kullandığı yakıtları üretmesi
nedeniyle ruhsatını, bir yılda ibraz etmesi kaydıyla, lisans verilmesi kararı alındı.