Tüpraş'ın Koç Grubu'na blok satışına yargıdan onay geldi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13. Daire'nin, Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin özelleştirilmesine olanak tanıyan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13. Daire'nin, Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin özelleştirilmesine olanak tanıyan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı, ihale ilanı, ihale şartnamesi ve ihale komisyonu satış kararının iptal isteminin reddine ilişkin kararını onadı. Davacı Petrol-İş Sendikası, Tüpraş'ın yüzde 51'lik hissesinin özelleştirilmesine olanak tanıyan işlem ve kararların iptali istemiyle açılan davada, olağanüstü kanun yolu olarak bilinen 'karar düzeltme' isteminde bulunabilecek. Sendika, karar düzeltme isteminde bulunursa, bunu da yine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek. Kurul, daha önce İhale Şartnamesi ve İhale Komisyonu'nun satış kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Ancak Danıştay 13. Dairesi, dava konusu dört işlem ve kararın iptal istemini esastan reddetmişti.
İş ve ekonomi dergisi Fortune'nun Global 500 listesinde yine Koç Grubu Türkiye'den tek kuruluş olarak yer aldı.
Koç, dünyanın 358'inci büyüğü
Koç Holding, bu yıl listede 31 basamak yükselerek 358'inci sırada yer aldı. Koç Holding'den yapılan açıklamada, değerlendirmede 2005 sonuçlarının baz alındığı, Koç Holding değerlendirmesi kapsamına 2005'te devir işlemleri tamamlanan Yapı Kredi ve Tansaş rakamlarının dahil edildiği ancak 2005 yılı içinde Koç'a devri tamamlanmamış olan Tüpraş'ın ise Fortune'nın hesabına giremediği belirtildi.