Tüpraş'ta 'esas' karar yarın

Danıştay 13'üncü Dairesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yürürlüğü durdurma kararı aldığı Tüpraş'ın yüzde 51'inin satışına ilişkin davayı, 25 Nisan Salı günü esastan görüşecek.

ANKARA - Danıştay 13'üncü Dairesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yürürlüğü durdurma kararı aldığı Tüpraş'ın yüzde 51'inin satışına ilişkin davayı, 25 Nisan Salı günü esastan görüşecek. Yürürlüğü durdurma kararını, bir aylık sürede uygulamayan Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) verilecek karara göre tutum belirleyeceğini açıklamıştı.
Danıştay 13'üncü Dairesi, Petrol-İş Sendikası'nın, Tüpraş'ın özelleştirilmesine ilişkin şartnamenin, ihale komisyonu kararının ve özelleştirmeye ilişkin ÖYK kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı üç ayrı davada, durdurma istemlerini reddetmişti. Petrol-İş ise 13'üncü Daire'nin bu kararlarına itiraz etmişti.
İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tüpraş'ın özelleştirilmesine ilişkin 6 Nisan 2005'teki ÖYK kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine yönelik itirazı reddederken, 29 Nisan tarihli ihale şartnamesinin yürütmesini ise durdurmuştu. Kurul, Tüpraş ihalesini sonuçlandıran 12 Eylül tarihli komisyon kararının da yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırmıştı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla dosyalar, yarın Danıştay 13'üncü Dairesi'nce esastan görüşülecek.
ÖİB topu ÖYK'ya atmıştı
'Kamu yararı açısından telafisi güç zararlar doğurabileceği' gerekçesiyle durdurma kararını uygulamayan Özelleştirme İdaresi, sorumluluğu ÖYK'ya bırakmıştı. Kurul ise nihai kararı bekliyor. Tüpraş'ın yüzde 51'inin Koç-Shell ortaklığına devri sözleşmesi 26 Ocak'ta imzalanmış, 4.14 milyar dolar olan hisse bedeli Özelleştirme İdaresi'ne ödenmişti.