Tüpraş'ta Sami Ofer'e iyi haber var

Danıştay 13. Dairesi, Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin Tüpraş'ın yüzde 14.76'lık hissesinin İsrailli işadamı Sami Ofer adına hareket ettiği öne sürülen yatırım fonlarına satışıyla ilgili verdiği kararın...

ANKARA - Danıştay 13. Dairesi, Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin Tüpraş'ın yüzde 14.76'lık hissesinin İsrailli işadamı Sami Ofer adına hareket ettiği öne sürülen yatırım fonlarına satışıyla ilgili verdiği kararın yürütmesini durdurma istemini reddetti. Ankara 12. İdare Mahkemesi, Petrol-İş Sendikası'nın açtığı davada, Tüpraş'ın yüzde 14.76'lık hissesinin İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda satılmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kararını iptal etmişti. ÖİB, Ankara 12. İdare Mahkemesi kararını temyiz ederek, temyiz istemi esastan sonuçlanıncaya kadar mahkeme kararının yürütmesinin durdurulmasını istemişti.
Temyiz kararı sonra
Edinilen bilgiye göre, istemi görüşen Danıştay 13. Da iresi, 'temyiz edilen idare mahkemesinin kararının yürütmesini durdurmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından' oybirliğiyle yürütmenin durdurulması istemini reddetti. ÖİB'nin temyiz istemiyse daha sonra karara bağlanacak. 12. İdare Mahkemesi, kamu payının satışa sunulması sırasında gerekli aleniyet ve rekabet ortamının oluşturulmadığına işaret etmişti. Hisse satış fiyatının kamu yararına olmadığını belirleyen mahkeme, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına dikkati çekerek, ÖİB kararını iptal etmişti.