Türk bayrağı çekecek yatlara vergi yerine harç

Türk vatandaşlarına ait yabancı bayraklı tekne, kotra ve yatlara Türk bayrağı çekmesi halinde beş metreden küçük teknelerden vergi alınmayacak. Tekneler artık Türk bayrağını çekebilecek

ANKARA - Türk vatandaşlarına ait yabancı bayraklı tekne, kotra ve yatlara Türk bayrağı çekmesi halinde vergilerin kaldırılarak, harç alınmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda önergelerle değiştirilerek kabul edildi.
Yasaya göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ile Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma tahsisli yat, tekne, kotra gibi deniz araçları, Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne kaydedilecek. Yasa şu yenilikleri getiriyor:

* Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, motorlu araçlar vergisi alınmayacak. Bunun yerine harç alınacak. 
* Daha önce yaş ve beygir gücüne göre alınan motorlu taşıt vergisi, yeni sistemde uzunluğa göre hesaplanacak. Buna göre, 5 metreden 9 metreye kadar olanlardan 200, 9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 400, 12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 800, 20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 1600, 30 metreden büyük olanlardan ise 3 bin 200 lira harç alınacak.
* Aracın boyunun tespitinde 1 metreden küçük değerler dikkate alınmayacak. Deniz taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan gemi, deniz içi ve iç su araçları için ise bu tarifede yazılı harçların yarısı olacak.
* Balıkçılık teknelerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi kaldırılacak. Kanun, 30 Haziran 2009’da yürürlüğe girecek.
* AKP milletvekillerinin verdiği önergelerle yabancı bayraklı gemi, deniz ve iç su araçlarının ithalinin KDV’den muaf olması ile Türk vatandaşlarının ortak veya üyesi bulunduğu tüzelkişiler tarafından iktisap edilen ve bağlama kütüğüne kaydolacak 18 grostonluk gemi, iç su aracı ile gezinti tekneleri ve yatlardan ÖTV alınmamasını düzenleyen maddeler, metinden çıkarıldı. MTV’nin kaldırılması, denizcilik sektöründe sevinçle karşılandı. Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Erol, “Dünya denizlerinde artık Türk bayraklı tekneler de gezecek” dedi. Deniz araçlarında MTV’nin kaldırılmasının öncelikle tekne ve yat imalatı ile alım ve satımında olumlu etki yapacağını belirten Erol, dünya denizlerinde artık Türk bayraklı tekneler de gezecek. Bu Türk denizciliği için bir milat” dedi. CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü de, kendisinin hazırladığı yasa teklifinin TBMM’de kabul edildiğini belirtti.
Deniz araçlarında MTV’nin kaldırılmasıyla birlikte 5 metreden küçük teknelerden harç alınmayacağını ifade eden Çöllü, “Her yıl üretilen binlerce teknenin büyük bölümü, yabancı bayrağa geçiyor, vergilerden kurtarıyor.
Birçok ülke, bayrak satıyor, hiçbir harcama, hiçbir yatırım yapmadan bu yolla para kazanıyor” dedi. (aa)