'Türk diyaspora bonosu lazım'

ANKARA - Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kriz dönemlerinde kesintiye uğrayan sermaye akışlarını telafi etmek için ‘Diaspora Bonoları’ çıkarabilecekleri belirtildi.
Diaspora Bonoları ile birlikte ‘Gelecek Kazançların Seküritizasyonu’ ve ‘Performansa-ya da Büyümeye Dayalı Bonoların  yükselen piyasaların fonlara erişimlerini kolaylaştırabileceği bildirildi. Türkiye’nin yurtdışında önemli diaspora topluluğu bulunan ülkeler arasında yeraldığı kaydedildi. Vanderbilt Üniversitesi’nden Prof. Suhas Ketkar ile Dünya Bankası Başekonomisti Dilip Ratha, IMF Finance&Development dergisinde yayınladıkları makalede gelişmekte olan ülkelerin finansman kıtlığında sermayelerini artırmak için yenilikçi yaklaşımlar deneyebileceklerini belirttiler. Makaleye göre ‘Gelecek Kazançlar’ üzerine çıkarılacak menkul kıymetler, kredi riskini ödünç alanlardan transfer ediyor, bu yolla likiditeyi genişletiyor ve kredi reytinglerini yükseltiyor. ‘Diaspora Bonoları’  likiditenin artırılması anlamına gelirken ‘büyüme’ ya da  ‘performans’ endeksli bonolar gelişmekte olan ülkelerde  genel ve alt yönetimlerin performansları üzerine ödünç verme seçeneği oluşturuyor. (anka)