Türk halkı geleceğinden umutlu

Türk halkı geleceğinden umutlu
Türk halkı geleceğinden umutlu

TÜİK?in anketine göre 18-24 yaş grubunda olan bireylerin yüzde 69.4?ü geleceğinden umutlu olduğunu söylüyor.

TUİK'in 'Yaşam memnuniyeti' araştırmasına göre Türkiye'de her 100 kişiden 60'ı kendi geleceğine umutla bakıyor. Eğitim seviyesi ve hanehalkı geliri yükseldikçe gelecekle ilgili umut da artıyor

ANKARA - Türk halkı, kadını, erkeği, zengini fakiri, okumuşu okumamışıyla geleceğinden umutlu. Ülkede her yüz kişiden yaklaşık 60’ı kendi geleceğine umutla bakıyor. Eğitim seviyesi ve hanehalkı geliri yükseldikçe umut da artıyor. Yüksekokul veya üniversite mezunu erkeklerin yüzde 73.9’u, kadınların da yüzde 66.5’i geleceğinden umutlu olduğunu ifade ediyor. 2 bin 501 lira ve üzerinde hanehalkı gelirine sahip bireylerin de yüzde 77.7’si geleceğinden umutlu olduğunu belirtiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2008’den derlediği bilgilere göre, bireylerin yüzde 60.4’ü kendi geleceğinden umutlu olduğunu, yüzde 4.5’i de çok umutlu olduğunu söylüyor. Kendi geleceğinden umutlu olmayanların oranı yüzde 26.3 iken hiç umudu olmayanların oranı da yüzde 8.8. TÜİK’e göre kadınların yüzde 60.7’si, erkeklerin de yüzde 60.1’i geleceklerinden umutlu. Erkeklerin yüzde 4.8’i çok umutlu, 26.5’i ise geleceğinden umutsuz. Geleceğinden hiç umudu olmayan erkeklerin oranı da yüzde 8.6. Kadınların ise yüzde 26.1’i geleceklerinden umutlu değil. Geleceğinden hiç umudu olmayan kadınların oranı yüzde 9 iken çok umutlu olduklarını dile getiren kadınların oranı da yüzde 4.3.

Okuryazar olan mutlu
Bireylerin eğitim düzeyleri yükseldikçe umutları da artıyor. Yüksekokul veya üniversite mezunu erkeklerin yüzde 73.9’u geleceğine umutla bakıyor. Lise ve dengi okul mezunu erkeklerin yüzde 66.1’i, ilköğretim okulu/ortaokul mezunu erkeklerin yüzde 64.1’i, ilkokul mezunu erkeklerin yüzde 62.2’si geleceğinden umutlu. Okuryazar olup da her hangi bir okuldan mezun olmayan erkeklerin yüzde 60.5’i geleceğinden umutlu olduğunu ifade ediyor.
Okuryazar olmayan erkeklerin umut düzeyi de küçümsenemeyecek kadar yüksek. Bu gruptaki erkeklerden yüzde 59’u kendi geleceğinden umutlu olduğunu belirtiyor. Kadınlarda ise eğitim durumuna göre gelecekten umut düzeyinin en yüksek olduğu grup, yüzde 70.1 ile ilköğretim okulu/ortaokul mezunları. Yüksekokul veya üniversite mezunu kadınların yüzde 66.5’i kendi geleceğinden umutlu iken lise ve dengi okul mezunu kadınların yüzde 67.6’sı geleceğinden umutlu. Geleceğinden en az umutlu olanlar yüzde 62.9 ile ilkokul mezunu kadınlar.
Eğitim gibi gelir düzeyi de umudu besliyor. 450 lira ve altında gelire sahip bireylerin yarısı, 2 bin 501 lira ve üzerinde hanehalkı gelirine sahip bireylerin ise yüzde 77.7’si geleceklerinden umutlu. 451 lira ile 700 lira arasında hanehalkı gelirine sahip bireylerin yüzde 60.7’si, 701-900 lira geliri olanların yüzde 62.3’ü “Umutluyuz” diyor. (aa)

Gençler daha iyimser
Umut düzeyi yaşa göre değerlendirildiğinde gençlerin gelecekten daha umutlu oldukları ortaya çıkıyor.
18-24 yaş grubunda olan bireylerin yüzde 69.4’ü, 25-34 yaş grubundakilerin yüzde 64.1’i, 35-44 yaş grubundaki bireylerin de yüzde 59.9’u umutlu. 65 yaş ve üzerinde olup da geleceğinden umutlu olduğunu ifade edenlerin oranı da yüzde 63.7 ile oldukça yüksek durumda. Bireyler sosyal güvenlik kapsamında olmasalar da geleceklerine umutla bakabiliyor. Sosyal güvenlik kapsamında olanların yüzde 68.1’i de kendi geleceğinden umutlu.