Türk insanı 'cep'te markayı seviyor, taklitten vazgeçmiyor

Türk insanı 'cep'te markayı seviyor, taklitten vazgeçmiyor
Türk insanı 'cep'te markayı seviyor, taklitten vazgeçmiyor

Ankete katılan 1463 kişinin yüzde 20.1?i ?Cep telefonunda marka önemli? dedi.

Türk insanı güvenirlilik açısından markayı en fazla cep telefonlarında arıyor. Yine yüzde 67.3'lük bir kesim de 'Büyük markaların taklit ürünlerinden vazgeçmem' diyor

ANKARA - ‘Alışveriş Trendleri; Alışverişte Marka Ne Kadar Önemli?’ araştırması’na göre, marka en fazla cep telefonlarında aranırken, markanın tercih edilmesinin nedenleri arasında güvenirlilik ilk sırada yer aldı. İnsanların bakış açısı değiştiği gerekçesiyle markalı ürün kullanılırken, büyük markaların taklit ürünlerinin de satın alındığı belirlendi. Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi tarafından yapılan ‘Alışveriş Trendleri; Alışverişte Marka Ne Kadar Önemli?’ Araştırması’nda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Bin 463 kişinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 63.3’ü alışveriş yaparken satın aldıkları üründe markanın önemli olduğu, yüzde 31.2’si ise markanın önemli olmadığı yanıtını verdi. Marka tercihinde yüzde 32.8’si aile ve çevresinden gelen bilgilerden, yüzde 23.4’ü reklamlardan, yüzde 23.1’i araştırmalarından, yüzde 8.5’i ise promosyon kampanyalarından etkilendiğini ifade etti.
Ankete katılanların yüzde 20.1’i cep telefonlarında, yüzde 14.6’sı yiyecek-içecekte, yüzde 11.9’u elektronikte, yüzde 9.8’i saat, gözlük, aksesuvar, takıda, yüzde 8.2’si ev eşyalarında, yüzde 7.7’si kozmetikte, yüzde 7.3’ü beyaz eşyada, yüzde 5.9’u giyecek-ayakkabıda marka aradığını belirtti. 

Eğitimde marka bilinci oluştu
Günlük yaşamda kullanılan hizmetlerde en fazla eğitimde markaya dikkat edildiği ortaya çıktı. Katılımcıların, yüzde 17.9’u eğitim hizmetlerinde marka aradığını kaydetti. Bu arada ‘Büyük markaların taklidi ürünlerden satın alır mısınız?’ sorusuna katılımcıların yüzde 67.3’ünün ‘evet’ yanıtını verdiği görüldü. (anka)