Türk insanı konuşmaya doyamıyor

Türkiye yılın ilk çeyreğinde cep telefonuyla 22.9 milyar dakika konuştu. Türk insanı cepten iletişimi sevdiği için sabit hatlarla konuşma oranında yüzde 4 azalma oldu. Aynı dönemde internet abone sayısı yüzde 2 arttı

ANKARA - Yılın ilk çeyreğinde toplam mobil telefon trafik miktarı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 artarak 22.9 milyar dakikaya ulaşırken, sabit hatlar trafik miktarıysa yüzde 4 azalarak 6.3 milyar dakikaya geriledi. Birinci dönemde SMS sayısı 27 milyarı geçerken, bir önceki dönemde 34 milyon olan MMS sayısı yüzde 15 azalışla 29 milyona düştü.
Aynı dönemde internet abone sayısıysa yüzde 2’lik artarak 6.1 milyon oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre, 2009 yılı Ocak-Mart döneminde toplam mobil trafik miktarı 22.9 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarıysa 6.3 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil arama trafik miktarı yüzde 2 artarken, sabit arama trafik miktarı yüzde 4 azaldı. Trafiğin yüzde 75.5’lik kısmını mobilden mobile trafik oluşturdu. Toplam arama trafiği üçer aylık dönemler itibariyle kıyaslandığında mobilden mobile arama trafik payının arttığı, sabitten sabite telefon trafiğinin toplam içindeki payının ise azaldığı görüldü.

Cepten cep arandı
Birinci üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarken, sabitten sabite arama trafik miktarı ise yüzde 17 azaldı. 2008’de Telekom’un 29 bin 769, GSM işletmecilerinin sağladığı istihdam 7 bin 100 oldu. Sabit hat penetrasyonunun, mobil telefon kullanımındaki artışın da etkisiyle düşme eğiliminde olduğu, 2008 yılı sonu itibariyle yaklaşık 17.3 milyon sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de penetrasyon oranı yaklaşık yüzde 24.1 seviyelerine düştü. Mart sonu itibariyle Türkiye’de 6.1 milyon internet abonesi bulunduğu belirlendi. İnternet aboneliğinde bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2’lik artış gerçekleşti. İnternet aboneliğinin artış hızında ise azalma yaşandı. Ocak-Mart döneminde Türkiye’de yüzde 90 penetrasyon oranına tekabül eden 64.4 milyon mobil abone bulunduğu tespit edildi.

Abone sayısı düştü
 Daha önceki dönemlerde sürekli artış eğiliminde olduğu görülen mobil abone sayısı ve penetrasyon oranının bu yılın ilk üç ayında düştüğü görüldü. Söz konusu düşüşün işletmeciler tarafından sunulan ‘her yöne’ tarifeleri nedeni ile kullanıcıların ikinci aboneliklerini iptal ettirmesi sonucu gerçekleştiği değerlendirilmesinde bulunuldu. Birinci üç aylık periyoduna bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık yüzde 78’ini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu görüldü. Son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının yüzde 19.5’ten yüzde 21.9’a çıktığı belirlendi. (Radikal)