Türk-İş'ten bakanlığa destek yok

Türk-İş, Çalışma Bakanlığı'nın Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapacağı çalışmalara katılmayacağını belirtti


ANKARA- Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmalarına katkı sağlamayacağını açıkladı. Türk-İş’ten yapılan açıklamada, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda yapılması düşünülen çalışmalarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı sunulduğu bildirildi.
Söz konusu yazıda, ‘ilgili yasa tekliflerine ilişkin çekincelerin dile getirilerek, değişiklik çalışmalarında Türk-İş’in hazırlattığı Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı’nın dikkate alınması’ istendi. Türk-İş tarafından 6 Ocak’ta gönderilen yazıda; ‘Sadece işkolu düzeyinde sendikalaşmaya izin verilip, işyeri ve meslek esasına dayalı sendikalaşmanın yasaklanması sonucu sendikalaşma serbestisinin sınırlandığı’, ‘sendikaların toplusözleşme yapma haklarının, konfederasyona üye olma koşuluna bağlandığı’, ‘işyeri ve işletme düzeyinde toplusözleşme yapma hakkına getirilen barajlar yüzünden bu hakkın kullanımının olanaksız hale getirildiği’, ‘yetkili sendikanın belirlenme görev ve yetkisinin Bakanlığa verilmesi suretiyle sendikalar üzerinde idari vesayet kurulduğu’ ve ‘işkolu sayısında uluslararası ölçülere ve ülkemiz gerçeklerine uygun düzenleme yapılmadığı’ gibi gerekçelerle, tasarı taslaklarının reform sayılamayacağı ve sadece makyaj niteliğinde olduğunun belirtildiği’ vurgulandı.
Bakanlığa gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:
“Türk-İş, Bakanlığınızın kanunlaştırmaya çalıştığı teklif metnini, yukarıda açıklanan sakıncalar yüzünden reform niteliğinde görmemekte, ILO sözleşme ve tavsiye kararları ile AB normlarını yansıtmadığına inanmaktadır. Bu nedenle, çalışmalara katkı sağlamayacak ve değişiklik teklifinin kanunlaşması halinde ortaya çıkacak sorunların sorumluluğu paylaşmayacaktır.”

1 Mayıs’a tatil Meclis’te
İşçilerin yıllardır tatil ilan edilmesi için uğraştığı 1 Mayıs’ın ‘Emek ve Dayanışma Günü’ adıyla, tatil olmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıda, 1 Mayıs’ın, tüm dünyada çalışanların birlik ve dayanışmasının simgesi olduğu vurgulandı. (Radikal)

bigPara.com