Türk-İş'ten sözleşmeli personel için eylem

Kamu sektöründe çalışan geçici işçilerin daimi kadroya alınmasına yönelik çalışmalar, bazı sendikalarda rahatsızlık yarattı. Tez Koop-İş, döner sermayeden ücret alan ve üniversitelerde çalışan 40 bin işçinin, sendika, grev ve toplu iş sözleşmesi hakkına...

ANKARA - Kamu sektöründe çalışan geçici işçilerin daimi kadroya alınmasına yönelik çalışmalar, bazı sendikalarda rahatsızlık yarattı. Tez Koop-İş, döner sermayeden ücret alan ve üniversitelerde çalışan 40 bin işçinin, sendika, grev ve toplu iş sözleşmesi hakkına izin vermeyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/b maddesi kapsamında 'sözleşmeli personel' haline getirilmesinde ısrar halinde iş bırakma kararı aldı. Geçici işçilerin daimi kadroya alınması konusundaki gelişmeler üzerine Tez Koop-İş Başkanlar Kurulu olağanüstü toplandı..
'Sözleşmeli değil, işçi kadrosuna geçirilsin'
Türk-İş Başkanı Salih Kılıç'ın da katıldığı toplantıda alınan kararda, Çalışma Bakanlığı'nın Bakanlar Kurulu'na sunduğu çalışmada '210 bin civarında geçici işçinin bir kısmının daimi işçi kadrosuna geçirileceği, içinde döner sermayeden ücret alan, üniversitelerde ve diğer işyerlerinde çalışan yaklaşık 40 bin geçici işçinin ise 657 sayılı yasanın 4/b maddesinde yer alan sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmasının' gündemde olduğu hatırlatıldı. Kararda, özellikle üniversiteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, İl Özel İdareleri ve diğer işyerlerinde geçici işçi olarak çalışanların ayrım gözetmeksizin ve çalışma sürelerine bakılmaksızın, bir defaya mahsus daimi işçi kadrosuna geçirilmesi talep edildi.
40 bin geçici işçinin, sendika, grev ve toplu iş sözleşmesi hakları bulunmayan, çalışma süreleri sözleşme süreleri ile sınırlandırılan 'sözleşmeli personel' statüsüne alınmak istenmesine şiddetle karşı çıkıldığı belirtilen karara göre, taleplerin dikkate alınmaması ve bir üyenin bile 4/b kapsamına geçirilmesi girişimine karşı ilk olarak YÖK, üniversite rektörleri ve siyasi parti grupları ile görüşmeler yapılacak. Sendikanın talepleri doğrultusunda adım atılmaması halinde, bu kapsamdaki işyerlerinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılacak. Bu eylemin sonuç vermemesi halinde ise Ankara'da tüm üyelerin de katılımıyla gerçekleştirilecek bir miting düzenlenecek.