Türk Telecom ve Turkcell mahkemelik oldu

Türk Telekom, şebekeler arası irtibat ve işbirliği sözleşmesine uymadığı gerekçesiyle Turkcell'e dava açtı


İSTANBUL - Türk Telekomünikasyon A.Ş, Turkcell’e alacak davası açtı.
Türk Telekom’dan İMKB’ye gönderilen yazıda, Türk Telekomünikasyon A.Ş tarafından, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’ye, Türk Telekom ile akdetmiş olduğu şebekeler arası irtibat ve işbirliği sözleşmesine ve mevzuata aykırı davranış göstermek suretiyle "(maliyet makul kar) esasına aykırı olarak, yüksek miktarda çağrı sonlandırma ücreti alması nedeniyle ödenen fazla ara bağlantı ücretlerinin tahsili ve doğan zararın tazminine" ilişkin olarak 8 Nisan 2009 tarihinde Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/232 esas sayılı dosyası ile bir alacak davası açıldığı bildirildi.
Yazıda, şunlar kaydedildi: "Söz konusu dava, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin sözleşmeye ve hukuka aykırı olarak, şirketimize, kendi abonelerine uyguladığı çağrı sonlandırma ücretinden daha yüksek ücret uygulaması ve bu yöndeki eylemini devam ettirmesi sebebiyle, şirketimizin maruz kalınan doğrudan veya dolaylı zararlarının giderilmesi gerekçesiyle açılmış olup, bahse konu davada, fazlaya ilişkin her türlü haklarımız saklı kalmak üzere, fazladan ödenmek zorunda kalınan ara bağlantı (çağrı sonlandırma) ücreti için şimdilik 10 bin lira ve uğranılan doğrudan veya dolaylı zararlar için de şimdilik 10 bin liranın tahsil edilmesi talep edilmiştir." (aa)

bigPara.com