Türk Telekom çalışanına dört yıl süre

Yüzde 55 hissesi Oger Telecom'a satılan Türk Telekom'un çalışanları dört yıl içinde Türk Telekom'dan ayrıldıkları...

ANKARA - Yüzde 55 hissesi Oger Telecom'a satılan Türk Telekom'un çalışanları dört yıl içinde Türk Telekom'dan ayrıldıkları takdirde kamuda bir kuruma geçmek için başvuruda bulunabilecek.
Elektronik Haberleşme Kanunu tasarısı için TBMM Ulaştırma Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon, tasarı üzerinde Telekom çalışanları lehine değişiklik yaptı.
Mevcut düzenlemeye göre, özelleştirme sonrası Telekom'da ihtiyaç duyulmayan personel için söz komusu tarihte, kamuya geçmek isteyen personel için ise başvurudan itibaren 30 gün içinde Devlet Personel Başkanlığı'na bildirim gerekiyor. Ancak, istihdam fazlası personel tespiti veya isteğiyle kamuya geçme başvurusunun, hisse devir tarihinden itibaren en geç 150 gün içinde tamamlanması zorunlu. Personel Başkanlığı bu kişileri, ihtiyaç duyulan başka kamu kuruluşlarına dağıtacak.
Tasarıda değişiklik yapan alt komisyon, 30 günlük süreyi 90 güne çıkarırken, 150 günlük sınırlamaya da istisnai hüküm ekledi. Buna göre, 150 günlük süre, imzalanacak iş sözleşmesine istinaden Telekom'un tabi bulunduğu mevzuata göre çalışmaya başlatılanlar için, hisse devir tarihinden itibaren en geç dört yılda iş sözleşmesinin bir nedenle sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak.