Turkcell Hazine'ye dava açtı

Turkcell, 21 Temmuz 2005-10 Mart 2006 arasında fazladan ödediğini ileri sürdüğü Hazine paylarını gerekçe göstererek Hazine'ye karşı toplam 111 milyon 316 bin YTL'lik alacak davası açtı.

İSTANBUL - Turkcell, 21 Temmuz 2005-10 Mart 2006 arasında fazladan ödediğini ileri sürdüğü Hazine paylarını gerekçe göstererek Hazine'ye karşı toplam 111 milyon 316 bin YTL'lik alacak davası açtı.
Turkcell açıklamasında, 21 Temmuz 2005'te yürürlüğe giren özelleştirme uygulamalarıyla ilgili yasanın, Hazine payı ödemelerinde Turkcell'e "Süresinde ödenmeyen bedeller için abonelere tahakkuk ettirilen gecikme faizi, vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi yükümlülüklerle ve raporlama amacıyla muhasebeleştirilen tahakkuk tutarlarını dahil etmeme" hakkı tanıdığı belirtildi.
Yasal hak kullanılmadı
Ancak yasanın tanıdığı hakka rağmen Turkcell'in 21 Temmuz 2005'ten yeni imtiyaz sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 10 Mart 2006'ya kadar, temerrüt ve gecikme faizi ödememek ve sözleşme ile öngörülen yaptırımlara maruz kalmamak için Hazine payını, bu tahakkuk tutarlarını dahil ederek gerçekleştirdiği kaydedildi.
Turkcell'in açtığı davayla, yasanın yürürlüğe girdiği 21 Temmuz 2005'ten yeni sözleşmenin yürürlüğe girdiği 10 Mart 2006'ya kadar yaptığı ödemeyle, 5398 sayılı yasaya göre yapması gereken ödeme arasındaki fark olan 102.6 milyon YTL, davanın açıldığı tarihe kadar işlenmiş 8.7 milyon YTL'lik temerrüt faiziyle birlikte talep edildi.