Turkcell'de çözüm

Koç'a sattığı Yapı Kredi'nin sözleşmesine göre Çukurova, bankadaki Turkcell hisselerini bir yıl içinde alabilecek. Borsa, satışın da etkisiyle 519 puan çıktı.-

İSTANBUL - Koç Unicredito'nun ortak kuruluşu Koç Finansal Hizmetler'in önceki gün Yapı Kredi Bankası'nın yüzde 57.4'lük hissesini satın alarak hâkim ortak haline geldiğinin açıklanmasının ardından anlaşmanın detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Çukurova Holding ve Koç Holding tarafından dün yapılan açıklamalar taraflar arasındaki görüşmelerde Türkcell bilmecesinin de çözüldüğünü ortaya koydu. Önceki gün BDDK ve Yapı Kredi Bankası yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda Çukurova Grubu'nun Yapı Kredi Bankası'na ait yüzde 13.1 oranındaki Türkcell hissesiyle ilgili opsiyon hakkının (alım önceliği hakkı) alım için gereken ödemenin 31 Ocak 2005 mesai bitimine kadar gerçekleştirilmediği için sona erdiği belirtilmişti.
Ancak daha sonra Çukurova Grubu ile Koç Finansal Hizmetler arasında imzalanan ve önümüzdeki dönemde revize edilmesi mümkün olan hisse devir sözleşmesinde bu konuda yeni bir hüküm olduğu anlaşıldı. Buna göre Yapı Kredi Bankası'na ait yüzde 13 Turkcell hissesi bilançoyla birlikte Koç Finansal Hizmetler'e devroluyor. Ancak Koç Finansal Hizmetler, Çukurova Grubu'na hisseleri alabilmesi için bir yıl opsiyon tanıyor. Çukurova parayı getirdiği takdirde hisseleri bir yıl içinde geri alabilecek. Yanı sıra Yapı Kredi'de rehin yüzde 16.5 Turkcell hissesinin büyük kısmı da bu kuruluşa olan yükümlülükleri azaldığı için serbest bırakılacak. Çukurova, serbest kalan bu hisseleri TMSF'ye rehnedip, bu kuruluşta rehin bulunan Yapı Kredi hisselerini alıp Koç Finansal'a verecek ve işlem tamamlanacak. TMSF de anlaşmanın imzasının ardından Çukurova'ya, Pamukbank dolayısıyla kendi mülkiyetindeki ve kendisine rehnedilecek Turkcell hisselerini YKB hisselerini elden çıkarma süresine parale şekilde l, bedelini nakden ve defaten ödeyerek satın alma hakkı tanıdığını açıkladı.
BDDK: Kararı taraflar verir
BDDK Başkanı Tevfik Bilgin de borsaya gönderdiği açıklamada bankanın satışına yönelik Çukurova ile Koç Finansal arasında hisse devir sözleşmesi imzalandığını anımsatarak, "Yapı Kredi mülkiyetindeki Turkcell hisselerinin akıbeti taraflarca belirlenecek" dedi.
Koç Holding de, Koç Finansal Hizmetler'le Çukurova'nın yüzde 13.15'lik Turkcell hissesini alması konusunda opsiyon verilmesi yönünde 'fikir birlikteliği' bulunduğunu duyurdu. Yazılı açıklamada, hisse devir sözleşmesinde YKB mülkiyetindeki Turkcell hisseleriyle ilgili tarafların, detaylı inceleme çalışması neticesine bağlı olarak Çukurova'ya Turkcell hisselerini alma opsiyonu verilmesinde fikir birlikteliklerini beyan ettikleri kaydedildi. Bu açıklamalarla Yapı Kredi'nin satışının önemli konularından Turkcell ile ilgili belirsizlik sona ermiş oldu.
'Süre 31 Ekim 2005'te bitiyor'
Çukurova Holding'den de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen açıklamada, medya kuruluşlarında yapılan ve son günlerde yoğunlaşan çeşitli haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğu kaydedilerek, şöyle denildi:
"Çukurova Grubu'nun Yapı ve Kredi Bankası (YKB) mülkiyetindeki Turkcell İletişim Hizmetleri ve Turkcell Holding hisseleri ile ilgili olarak sahip bulunduğu satın alma opsiyonu, 31 Ocak 2005 tarihinde sona ermemektedir. Söz konusu opsiyon, Çukurova Grubu'nun mülkiyetindeki YKB hisselerinin satışı için Çukurova Grubu'na tanınmış olan sürenin sona ereceği 31 Ekim 2005 tarihinde sona ermektedir. Bu durum, Çukurova Grubu'nun ilgili kuruluşlarla çesitli tarihlerde imzalamış olduğu sözleşmelerin açık hükümleri ile sabit olduğu kadar, aynı zamanda Turkcell İletişim ve Turkcell Holding hisselerinin Çukurova Grubu'nun YKB'deki mülkiyeti sona ermeden önce Çukurova Grubu tarafından satın alınması mantığı ile de uyumludur."