Turkcell'e Rus ortak yolda

Rus Alfa Telekom'un iştiraki olan Alfa Telekom Turkey Limited, Turkcell'in yüzde 13,22 payını 18 aylık süreyi beklemeden satın alacağını açıkladı.

İSTANBUL - Rus Alfa Telekom'un iştiraki olan Alfa Telekom Turkey Limited, Turkcell'in yüzde 13,22 payını 18 aylık süreyi beklemeden satın alacağını açıkladı. Alfa Grubu bu hisse alımının gerçekleşmesi durumunda Turkcell'de yönetim hâkimiyetinde herhangi bir değişiklik olmayacağı için çağrıda bulunma yükümlülüğünden muafiyet tanınması için 29 Temmuz tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) Çukurova ile birlikte başvurduklarını açıkladı.
Ayrıca Çukurova Telecom Holding tarafından Alfa Telecom Turkey için ihraç edilecek toplam 1,593 milyar dolarlık hisseye çevrilebilir 2011 yılı vadeli bonoların, gerekli izinlerin verilmesini müteakip 18 aylık süreyi beklemeden hisse senedine dönüştürülebileceği de duyuruldu.
İzni bekleyecekler
Alfa Telecom Turkey'in avukatı Ömür Yarsuvat Borsa'ya bir açıklama gönderdi. Açıklamada, Çukurova Holding'in 22 Haziran'da yaptığı açıklamasında Çukurova Telecom Holding Limited tarafından Alfa Telecom Turkey Limited'e ihraç edilecek 1,593 milyar dolar tutarındaki hisseye çevrilebilir 2011 yılı vadeli bonoların, istisnai haller haricinde ihraç tarihinden itibaren 18 ay sonra Çukurova Telecom Holding'in yüzde 49'unu temsil eden hisselere dönüştürülebileceğinin bildirildiği anımsatılarak, "Bu işlem ile ilgili izinlere dair resmi mercilerle yapılan görüşmeler neticesinde, dönüşüm tarihine ilişkin istisnalardan biri gerçekleştiğinden, tahviller gerekli izinlerin verilmesini müteakip 18 aylık süreyi beklemeksizin dönüştürülebilecek" denildi.
Dönüşüm hakkı kullanılır ise, Alfa Telecom Turkey'in, Turkcell İletişim'de yüzde 13.22 dolaylı hisse sahibi olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu bağlamda, Çukurova Grubu'nun sahibi olduğu Turkcell Holding hisselerinin Çukurova Telecom Holding'e devri ve Alfa Telecom Turkey'in tahvilleri Çukurova Telecom Holding hisselerine dönüştürmesi işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca gerek Turkcell Holding, gerekse Turkcell İletişim'in yönetim hâkimiyetinde hiçbir değişiklik olmaması nedeniyle her iki ortaklık nezdinde de çağrıda bulunma hükümlülüğünden muafiyet tanınması için Çukurova Telecom Holding ve Alfa Telecom Turkey 29 Temmuz'da SPK'ya başvuruda bulunmuşlardır."
TeliaSonera'ya ret
Öte yandan Turkcell'in küçük ortağı TeliaSonera Çukurova'nın Alfa ile 3.3 milyar dolarlık finansman paketi anlaşması üzerine Turkcell ana sözleşmesi uyarınca herhangi bir hisse devrinde kendilerinin önceliği olduğu gerekçesiyle Alfa'nın Turkcell'de detaylı inceleme yapmasını engellemek için Beyoğlu 2. Asliye Mahkemesi'nde bir ihtiyari tedbir davası açmıştı. Ancak mahkeme TeliaSonera'nın Alfa'nın Turkcell'i detaylı incelemesine izin veren yönetim kurulu kararının geçersizliğinin tespiti için açtığı davadaki ihtiyati tedbir talebini reddetti. Buna karşın davanın sürdüğü açıklandı.
TeliaSonera İcra Kurulu Başkanı Anders Igel, daha önce yaptığı açıklamada Alfa ile Çukurova Grubu arasındaki anlaşmanın ana sözleşmeye aykırı hükmü bulunduğunu vurgulayarak Türkiye dışında, Cenevre'de Uluslararası Tahkim Mahkemesi ve bir hukuk mahkemesine dava açtıklarını duyurmuştu.