Turkcell'in yönetim sorunu çözülüyor

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, (SPK), Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yaptığı değişiklik, temmuz ayına kadar bağımsız üye ataması gerçekleştirmesi gereken ancak ortaklar arası anlaşmazlıklar nedeniyle bunu gerçekleştiremeyen Turkcell’i rahatlattı. SPK’nın, Resmi Gazete ’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ değişikliğine göre, SPK, borsa şirketlerinde, zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata aykırılığın tespiti ve işlemlerin iptali talebiyle asliye ticaret mahkemesine başvuracak. Talebe, kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlamak üzere, kurulca yapılması gerektiği sonucuna varılan işlemleri içeren bir uyum önerisi eklenecek. Uyum önerisi, borsa şirketlerinin faaliyetlerine ve esas sözleşmesi ile belirlenen yönetim yapısına asgari müdahalede bulunulması esası çerçevesinde hazırlanacak. Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin ilkelere uyum sağlanması gereken hallerde, bulunması gereken asgari bağımsız üye sayısının en az iki katı kadar adayı içeren, kriterlere uygun bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesi uyum önerisine eklenecek. Mahkemece atanan bağımsız yönetim kurulu üyeleri, şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye kadar veya haklarında mahkemece yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapacak. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği, borsa şirketlerine 1 Temmuz’dan itibaren bağımsız yönetim kurulu üyesi şartı getirirken, bankalar için bu süreyi 1 Ocak 2013 olarak belirlemişti.  

Yatırımcı rahatlayacak  
Analistler, belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte Turkcell’in son iki yıldır dağıtamadığı temettüleri de dağıtabileceğini ileri sürdü. Turkcell’de yönetim kurulu mart ayında ortaklara 1.3 milyar TL temettü ödenmesini kararlaştırmış fakat bu karar genel kurullarda onaylanmamıştı. SPK’nın tebliğ değişikliği ve İngiliz Virgin Mobile’in, Türkiye ’de sanal operatör olarak faaliyet göstermek amacıyla, Turkcell’in şebeke altyapısını kullanarak iş ortaklığı yapmak için görüşmeler yürüttüğüne dair haberlerin etkisiyle Turkcell hisseleri dün 11 liraya kadar yükseldi. Turkcell’in ortakları Rus Altimo ve Çukurova Grubu arasında şirketin yüzde 13,8’inin sahipliğine ilişkin uzun yıllara dayanan bir dava süreci İngiltere’deki Privy Council’de devam ediyor. Analistler dava sürecinin sonuçlanmasıyla hissedar belirsizliği ve temettü dağıtımı gibi yönetim sorunlarının nihai olarak çözülebileceğini öngörüyor. Turkcell’de TeliaSonera’nın yüzde 37, Çukurova Holding’in yüzde 13,81, Altimo’nun yüzde 13,22 payı bulunuyor. Çukurova Grubu, halka açıklık oranı yüzde 34,69 olan Turkcell’de, karmaşık ortaklık yapısının etkisiyle hâkimiyetini koruyor.

bigPara.com