Türkiye bütçe krizi ile karşı karşıya

Türkiye bütçe krizi ile karşı karşıya
Türkiye bütçe krizi ile karşı karşıya

Hamzaçebi: En az üç yıllık program açıklanmalı.

ANKARA - CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü gereği Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın haziran ayı sonunda hazırlaması gereken ‘Bütçe Hazırlama Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi’ ve ‘Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ni bir ayı aşkın süredir yayınlamayarak yasanın ihlal edildiğini ileri sürdü.
Hamzaçebi, hükümetin 5018 sayılı Kanun kapsamında 2010 yılı bütçesini hazırlamakta geciktiğini belirtirken, “Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan’ın süratle ilan edilmesi yanında IMF ile olan ilişki netleştirilerek en az üç yılı kapsayan bir ekonomik program açıklanmalıdır” dedi.
Hamzaçebi, son dönemde en önemli sorun haline gelen bütçe gerçekleşmeleri ve 2010 bütçe çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hamzaçebi, 2009 bütçesinde başlangıçta 10.3 Milyar TL. olarak öngörülen bütçe açığına önlem alınmaması durumunda gerçekleşmede yüzde 700 saparak 75 milyar TL olacağını ileri sürdü. Hamzaçebi, “Son dönem yapılan akaryakıttaki ÖTV ve bazı sektörlerde KDV oranlarındaki artışlarla bu açığın makul düzeylere indirilmesi mümkün bulunmamaktadır” dedi. 

Plan gecikti bütçede tavan oluşturulamıyor
Hamzaçebi, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecinin Bakanlar Kurulu’nun her yıl mayıs ayı sonuna kadar toplanarak makro ekonomik göstergeleri kapsayan ‘Orta Vadeli Programı (OVP)’ kabul etmesiyle başladığını anımsatarak, şunları dile getirdi: “Ağustos ayının ilk haftasına girmiş olmamıza rağmen ortada ne OVP Orta Vadeli Mali Plan (OVMP var. Bu nedenle kamu kuruluşlarına bütçe ödenek tavanı da verilemiyor.” (Radikal)