Türkiye, Çin, ABD, Brezilya ve Japonya ile aynı 'klasmanda'

Türkiye, Çin, ABD, Brezilya ve Japonya ile aynı 'klasmanda'
Türkiye, Çin, ABD, Brezilya ve Japonya ile aynı 'klasmanda'
Türkiye dünya devleriyle birlikte Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) en fazla artıran ülkeler arasında yer alacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Türkiye , bu yılın sonunda Çin, ABD , Brezilya ve Japonya gibi dünya devleriyle birlikte Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) en fazla artıran ülkeler arasında yer alacak. Yurt içi hasıla artışında AB ülkelerini geride bırakan Türkiye, ekonomik krize rağmen yıl sonunda 114,6 milyar dolar artışla GSYH'sini en fazla artıran 12'nci ülke olacak.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahminlerine göre, Türkiye'nin geçen yıl 614 milyar 466 milyon dolar olan GSYH'si, bu yılın sonunda cari fiyatlarla 729 milyar 51 milyon dolara ulaşacak.

Yıl sonunda GSYH'sini en fazla artıracak ülke Çin olacak. Çin, geçen yıl 4 trilyon 984 milyar 731 milyon dolar olan GSYH'sini 760 milyar 402 milyon dolar artırarak, 5 trilyon 745 milyar 133 milyon dolara çıkaracak. Çin'in ardından GSYH'sini en fazla artıracak ikinci ülke ise 505 milyar 134 milyon dolarlık artışla ABD olacak. Bu ülke, geçen yıl 14 trilyon 119 milyar 50 milyon dolar olan GSYH'sini 2010 yılının sonunda 14 trilyon 624 milyar 184 milyon dolara yükseltecek.

Son dönemde yükselen ekonomilerden olan Brezilya da 449 milyar 489 milyon dolarlık artışla bu yılın sonunda 2 trilyon 23 milyar 528 milyon dolarlık GSYH'ye sahip olacak.

Ekonomide dünya ikinciliğindeki sırasını Çin'e kaptıran Japonya, GSYH'sini 322 milyar 3 milyon dolar artırarak 5 trilyon 390 milyar 897 milyon dolarlık yurt içi hasılaya ulaşacak. Dünya ekonomisine yön veren ülkelerden Rusya ise geçen yıla göre 245 milyar 20 milyon dolar artışla 1 trilyon 476 milyar 912 milyon dolarlık yurt içi hasılaya sahip olacak.

TÜRKİYE 12. SIRADA

Kanada, GSYH'sini 227 milyar 598 milyon dolar, Avustralya 225 milyar 476 milyon dolar, Hindistan 193 milyar 77 milyon dolar, Endonezya 155 milyar 682 milyon dolar, Kore 153 milyar 744 milyon dolar, Meksika 129 milyar 232 milyon dolar artıracak. Böylece Kanada yıl sonunda 1 trilyon 563 milyar 664 milyon dolar, Avustralya 1 trilyon 219 milyar 722 milyon dolar, Hindistan 1 trilyon 430 milyar 20 milyon dolar, Endonezya 695 milyar 59 milyon dolar, Kore 986 milyar 256 milyon dolar, Meksika ise 1 trilyon 4 milyar 42 milyon dolarlık yurt içi hasılaya sahip olacak.

2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer almayı hedefleyen Türkiye ise Güney Kore ve Meksika'nın ardından yurt içi hasılasını en fazla artıran 12'nci ülke olacak. Geçen yıl 614 milyar 466 milyon dolar GSYH'ye sahip olan Türkiye, GSYH'sini 114 milyar 585 milyon dolar artıracak. Türkiye yıl sonunda 729 milyar 51 milyon dolar yurt içi hasılaya ulaşacak.

AB EKONOMİSİ KÜÇÜLECEK

Küresel krizin en fazla etkilediği AB ülkelerinin büyük çoğunluğunun ise ekonomileri yıl sonunda küçülecek. Ekonomisi en fazla küçülecek AB ülkesi yurt içi hasılası 100 milyar 939 milyon dolar azalacak olan Fransa olacak. Fransa'nın 2009 yılında 2 trilyon 656 milyar 378 milyon dolar olan yurt içi hasılası, bu yılın sonunda 2 trilyon 555 milyar 439 milyon dolara gerileyecek. GSYH'si en fazla gerileyecek olan ikinci AB üyesi ülke ise İspanya olacak. İspanya ekonomisi yıl sonunda 93 milyar 110 milyon dolarlık gerilemeyle 1 trilyon 467 milyar 889 milyon dolardan 1 trilyon 374 milyar 779 milyon dolara düşecek.

GSYH'si 81 milyar 577 milyon dolar gerileyecek İtalya da yurt içi hasılası en fazla azalacak üçüncü ülke olacak. İtalya'nın geçen yıl 2 trilyon 118 milyar 264 milyon dolar olan GSYH'si 2 trilyon 36 milyar 687 milyon dolara düşecek.

AB ülkeleri arasında sadece 5 ülke GSYH'sini artıracak. Toplam 27 AB ülkesinden sadece İsveç, İngiltere, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti yurt içi hasılasını artıracak. Geri kalan 22 ülkenin ise GSYH'si geçen yıla göre gerileyecek. Yurt içi hasılasını en fazla artıran AB üyesi ülke İngiltere olacak. Bu ülke, yurt içi hasılasını 79 milyar 709 milyon dolar artıracak ve 2 trilyon 258 milyar 565 milyon dolarlık GSYH'ye sahip olacak.

IMF tahminlerine göre, Gayri safi yurt içi hasılasını bu yılın sonunda 2009 yılına göre en fazla artıracak ilk 20 ülke şöyle sıralandı:

(Milyon dolar)


ÜLKELER 2009 2010 ARTIŞ

1. ÇİN 4,984,731 5,745,133 760,402

2. ABD 14,119,050 14,624,184 505,134

3. BREZİLYA 1,574,039 2,023,528 449,489

4. JAPONYA 5,068,894 5,390,897 322,003

5. RUSYA 1,231,892 1,476,912 245,020

6. KANADA 1,336,066 1,563,664 227,598

7. AVUSTRALYA 994,246 1,219,722 225,476

8. HİNDİSTAN 1,236,943 1,430,020 193,077

9. ENDONEZYA 539,377 695,059 155,682

10. KORE 832,512 986,256 153,744

11. MEKSİKA 874,810 1,004,042 129,232

12. TÜRKİYE 614,466 729,051 114,585

13. İNGİLTERE 2,178,856 2,258,565 79,709

14. GÜNEY AFRİKA 287,219 354,414 67,195

15. SUUDİ ARABİSTAN 376,268 434,440 58,172

16. KOLOMBİYA 232,403 283,109 50,706

17. TAYLAND 263,979 312,605 48,626

18. TAYVAN 378,524 426,984 48,460

19. ARJANTİN 310,057 351,015 40,958

bigPara.com