'Türkiye ekonomisi diğer adaylardan daha iyi'

Adı Davos'la anılan Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye'nin AB üyesi Polonya ve aday Bulgaristan ve Romanya'dan daha iyi ekonomik performans gösterdiğini açıkladı.

İSTANBUL- Adı Davos'la anılan Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye'nin AB üyesi Polonya ve aday Bulgaristan ve Romanya'dan daha iyi ekonomik performans gösterdiğini açıkladı.
İsviçre merkezli Dünya Ekonomik Forumu'nun Avrupa Birliği'ne (AB) üye, yeni girecek ve aday ülkelerin başta rekabet yapısı olmak üzere ekonomik performansları itibarıyla yaptığı '2006 yılı Lizbon Değerlendirmesi'nde, Türkiye'nin, üretkenlik ve rekabet yapısı itibarıyla ocak ayında birliğe katılacak Bulgaristan ve Romanya'nın üzerinde yer aldığı belirtildi.
Potansiyel AB üyesi ülkeler arasında Hırvatistan'ın birinci sırada yer aldığı değerlendirmede, Hırvatistan ve Türkiye'nin performansının, birbirlerine çok yakın olduğu ifade edildi. Değerlendirmede, Hırvatistan ve Türkiye'nin performansının, AB üyesi Polonya'dan daha yüksek durumda olduğu dile getirildi.
Türkiye işgücünün üçte birini istihdam eden tarımda verimliliğin dikkat çekici ölçüde düşük olduğu belirtilen değerlendirmede, Türkiye'nin AB'nin üyelikle ilgili kriterlerini karşılamak için bir dizi düzenlemeye daha ihtiyaç duyduğu kaydedildi.
Değerlendirmede, geçmiş performanslarına göre iyileşme gösterse de Türkiye'nin halen mali istikrarsızlıklar, yüksek kamu açığı ve AB ortalamasına göre yüksek oranlı enflasyonla mücadele ettiğine dikkat çekildi.
En iyi performans Danimarka'da Değerlendirmeye göre, AB'nin en iyi performans gösteren ülkesi Danimarka olurken, Danimarka'yı Finlandiya, İsveç, Hollanda ve Almanya takip etti. Sıralamada altıncılığı İngiltere elde ederken, Fransa dokuzuncu sırada yer alıyor. AB üyesi ülkeler arasında yapılan değerlendirmede son sırayı Polonya alırken, İtalya ve Yunanistan Polonya'dan sonra sıralamadaki en kötü yerleri aldı. Yunanistan, İtalya ve Polonya'nın değerlendirmede son sıralarda yer almasında, enformasyon ve iletişim teknolojilerine düşük adaptasyonu, piyasalarındaki rekabet eksikliği gibi etkenler önemli rol oynadı.