Türkiye, en çok ithalat yapan 20'nci ülke oldu, ihracatta yeri yok

Türkiye, en çok ithalat yapan 20'nci ülke oldu, ihracatta yeri yok
Türkiye, en çok ithalat yapan 20'nci ülke oldu, ihracatta yeri yok

Türkiye 2008?de ihracatta 30 ülke arasına giremedi düşen ihracattan dolayı 2009?da da girme şansı görülmüyor. FOTOĞRAF: AFP

Türkiye, dünyanın en çok ithalat yapan 20'nci ülkesi. Türkiye, otomotiv ürünleri ihracatında, dünyanın sekizinci büyük ülkesi ama toplam ihracatta ilk 30'a giremedi. 10 milyonluk nüfusuyla Çekler dahi Türkiye'den fazla ihracat yaptı

ANKARA - Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) en çok ithalat ve ihracat yapan 30 ülkesi listesine ithalatta 20’nci sıradan girdi. 2008 yılında yapılan toplam 16.4 trilyon dolarlık ithalatın yüzde 1.2’sini gerçekleştiren Türkiye, ithalat sıralamasında 20’inci olurken, ihracatta ilk 30’a giremedi.

ABD’nin payı yüzde 13.2

10 milyonluk nüfusuyla İstanbul kadar bile olmayan Çek Cumhuriyeti dahi Türkiye’den fazla ihracat yaptı. 2008 yılında 202 milyar dolar ithalat yapan Türkiye, dünyanın en çok ithalat yapan 30 ülkesi arasında 20’nci sıradan girdi. Dünyada toplam 16 trilyon 415 milyon dolarlık ithalat yapılan 2008’de en fazla ithalatı 2 trilyon 166 milyon dolar ABD yaptı.
Bu tutarla dünya toplam ithalatının yüzde 13.2’sini tek başına gerçekleştiren ABD’yi, yüzde 7.3 pay ve 1 trilyon 206 milyon dolar ile Almanya izledi. Çin yüzde 6.9 pay ve 1 trilyon 133 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Geliri olan alıyor

Dünya toplam ithalatının yüzde 15 arttığı 2008’de ABD’nin ithalatı yüzde 7, Almanya’nın ithalatı yüzde 14, Çin’in ithalatı yüzde 19 artış gösterdi. Çin’i sırasıyla; Japonya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İtalya, Belçika, Güney Kore, Kanada, İspanya, Hong Kong, Meksika, Singapur, Rusya, Hindistan, Tayvan, Polonya ve Türkiye izledi. İthalatta 20’nci sırada bulunan Türkiye’yi sırasıyla Avustralya, Avusturya, İsviçre, Brezilya, Tayland, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Çek Cumhuriyeti ve Endonezya izledi.
İthalatta ilk 30 sıralamasında bulunan ülkelerin çoğunun dış ticaret açığı ya hiç olmayan ya da çok az olan yüksek gelirli ülkeler olması dikkat çekti.
Türkiye ise dış ticaret açığı yüksek ve döviz geliri sınırlı bir ülke olmasına rağmen yüksek ithalat yapmasıyla dikkat çekti.

Yüzde 81’i 30 ülkenin
2008 yapılan toplam ithalat olan 16 trilyon 415 milyar doların yüzde 81.7’si anılan 30 ülke tarafından gerçekleştirildi. 30 ülkenin toplam ithalatı 13 trilyon 409 milyar dolar oldu. 2008 yılında dünyada yapılan toplam 16 trilyon 127 milyar dolarlık ihracatın yüzde 81.4’ü de en fazla ihracat yapan ilk 30 ülke tarafından gerçekleştirildi. Toplam dünya ihracatının yüzde 15 arttığı 2008 yılında ilk 30 ülkenin ihracat tutarı 13 trilyon 120 milyar dolar oldu. İhracatta ilk sırayı 1 trilyon 465 milyar dolar ile Almanya aldı.
Almanya toplam dünya ihracatının yüzde 9.1’ini tek başına gerçekleştirdi. Almanya’yı yüzde 8.9 pay ve 1 trilyon 428 milyar dolar ile Çin izledi. Üçüncü sırada yüzde 8.1 pay ve 1 trilyon 301 milyar dolar ile ABD yer aldı. 2008 yılında bir önceki yıla göre Almanya’nın ihracatı yüzde 11, Çin’in yüzde 17, ABD’nin yüzde 12 arttı.

ABD’yi Japonya izledi

İhracatta ABD’yi sırasıyla Japonya, Hollanda, Fransa, İtalya, Belçika, Rusya, İngiltere, Kanada, Güney Kore, Hong Kong, Singapur, Suudi Arabistan, Meksika, İspanya, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Malezya, Brezilya, Avustralya, İsveç, Avusturya, Hindistan, Tayland, Polonya, Norveç, Çek Cumhuriyeti izledi.
Türkiye ise ihracatta en başarılı 30 ülkelik listeye giremedi. 10 milyonluk nüfusuyla İstanbul kadar bile olmayan Çek Cumhuriyeti’nin Türkiye’den fazla ihracat yapması dikkat çekti. (anka)