"Türkiye girdaplı bir denizde istikrar adası gibi"

"Türkiye girdaplı bir denizde istikrar adası gibi"
"Türkiye girdaplı bir denizde istikrar adası gibi"
Citigroup Gelişmekte Olan Piyasalar Başkanı ve Citicorp Başkan Yardımcısı Hamid Biglari, küresel belirsizlikler, finansal piyasalardaki kırılganlıklar, Avro Bölgesi borç krizine rağmen Türkiye'nin "girdaplı bir denizde istikrar adası" olduğunu söyledi.

Biglari, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, küresel risklere rağmen Türkiye 'nin sağlam bankacılık sistemi, dinamik ekonomisi ve güçlü mali yapısına dikkati çekti.
Mevcut kur değerleri üzerinden düşünüldüğünde şu anda 2011'de yüzde 3 olan küresel ekonomik büyümenin yavaşlayarak bu yıl yüzde 2,6 oranına inmesini beklediklerine değinen Biglari, gelişmiş ekonomilerde hane halkı borçluluğunun halen yüksek seyrettiğini anımsattı. Hane halkı borçlanmasında ve emlak piyasasındaki iflas döngülerinin yaklaşık 7 sene kadar, gelişmiş ülkelerde, bilançoların dengeye oturtulması sırasında düşük büyümeye yol açacağının altını çizen Biglari, şunları kaydetti: 

“Avrupa krizi halen tam olarak çözümlenmiş değil ve ilerleyen dönemde krizin yüksek riskin yol açtığı başka hoşnutsuzluklara yol açma olasılığı var. Türkiye, girdaplı bir denizde istikrar adası gibi. Diğer ülke risklerinden kaynaklı ekonomik belirsizlikler Türkiye'nin etrafını sarmış durumda. Avro Bölgesi'ndeki denge sıkıntıları, İran Körfezi'ndeki tansiyon gibi nedenlerle küresel ekonomideki belirsizlikler giderek artıyor. Bütün bu ortam içerisinde Türkiye politik istikrarı, hızlı büyümesi ve sağlam bankacılık yapısı ile diğerlerinden ayrışıyor.”

'Coğrafi pozisyonu ve lojistik sektöründeki avantajları
Citi'nin Türkiye'deki operasyonlarında bölgesel ticaret yapan şirketlerle olan çalışmalarına artırarak devam edeceklerini vurgulayan Biglari, “Türkiye'nin coğrafi pozisyonu ve lojistik sektöründeki avantajları ülkeyi Ortadoğu , potansiyel olarak Orta Asya ve Doğu Avrupa'nın bölgesel bir merkeze dönüştürmüş durumda” dedi. Biglari, küresel ekonomide gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasındaki ticaret modellerinin de değişmeye başladığını ifade ederek, “Dikkatimizi çeken son eğilimlerden biri de gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarındaki ticaretinin, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan ticaretin önüne geçiyor olması. Bizler, artık dünyadaki gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın devam etiği ve gelişmekte olan ülkelerin birbiri ile daha çok ticaret yaptığı yeni bir üçüncü küreselleşme dalgasının içerisinde yer almaktayız” görüşünü ifade etti. 

Bugün gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaretin küresel ticaretin toplamının yüzde 15'ine denk geldiğini belirten Biglari, “Biz gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarındaki ticaretin miktarının 2015 yılından itibaren gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki ticaretin toplam miktarının önüne geçmesini , gelişmekte olan ülkelerin ileride dünya ticaretinin de üçte birini oluşturmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Gelişmekte olan ekonomiler içerisinde Türkiye'nin artan önemine ve etkinliğine işaret eden Biglari, “İpek Yolu üzerinde yer alan Türkiye, jeo stratejik öneminin avantajlarından yararlanarak, istikrar ve eğitim seviyesini yükselterek yabancı şirketlerin yönetim merkezlerini kurmak isteyecekleri bölgesel bir merkez haline gelme şansına sahip” yorumunu yaptı. Citi'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'deki planlarına da değinen Biglari, şunları kaydetti: 

“Dünyada Citi'nin faaliyet gösterdiği 100 ülkeden 78'i gelişmekte olan ülkeler arasında yer alıyor. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye'nin stratejik öneme sahip olması sebebiyle, biz Türkiye'deki müşterilerimizi dünyaya, dünyadaki müşterilerimizi de Türkiye'ye çekmek konusuna odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki zaman içerisinde, daha çok müşterilerimize dijital alanlar sunmak konusuna çalışacağız. Bu, gelişmekte olan ülkeler arasında yükselen bir trend. Türkiye'nin bölgesinde ticaret merkezi haline gelmesi sebebiyle kurumsal ve ticari müşterimize ticaret odaklı çözümler sunmak üzerinde yoğunlaşacağız. Ayrıca, bir diğer ilgileneceğimiz konu da yabancı yatırımların artışını sağlayacak olan şirket satın alma ve evlilikleri olacak.”

'Akbank'taki yatırımımızdan memnunuz'
Citi'nin Türkiye'de Citibank'ın yerel şubeleri ve Akbank gibi iki ayrı yatırımı olduğunu hatırlatan Biglari, şöyle devam etti:
 
“Kimse gelişmekte olan piyasalar içerisinde en çekici ülkelerden biri olan Türkiye'nin önemini yadsıyamaz. Biz kurumsal ve ticari faaliyetlerimizle birlikte, Türk şirketlerine küresel ticaret ve sınırlar arası şirket satın alma ve şirket evlilikleri yapmak gibi konularda lider konumda kalmayı amaçlıyoruz. Akbank ile stratejik ortaklığımızın başladığı 2007 yılından itibaren her iki bankanın yönetimi de müşterilerine değer yaratacak konularda işbirliği içerisinde çalıştı. Biz Akbank'taki yatırımımızdan ve stratejik ortaklığımızdan memnunuz. Akbank ile olan ortaklığımızı sürdürmek istiyoruz.” 

Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda açıklanan yeni Teşvik Sistemi'ne ilişkin de Biglari, paketin yabancı yatırımları artıracağını vurguladı. Biglari, “Türkiye'de yakın zamanda duyurusu yapılan yatırım paketi, uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacaktır. Teşvik Paketi, bölgesel kalkınma farklarını ortadan kaldıracak, dış yatırımların akışını hızlandıracak. Ülkeler de tıpkı şirketler gibi yatırım için birbirleriyle yarışırlar. Bu gibi teşvikler olmadan Türkiye diğer bir çok ülkeye karşı dezavantajlı bir konumda kalırdı” şeklinde konuştu. (AA)

bigPara.com